2019. május 27., hétfő

[Cl 9] - Alacsonyszintű felhők (Cl)

A mérsékelt övi légkörben a 2.5 km alatt elhelyezkedő felhőket soroljuk ide. Igen változatos felhőformákat találhatunk ebben a rétegben; vannak olyanok, amelyek csak ebben a szintben találhatóak, ám olyanok is, amelyeknek csak az alapjuk helyezkedik el alacsony szinten, a tetejük a légkör magasabb részeire is felnyúlik.

Cumulonimbus capillatus - ?ll?s zivatarfelh? (Cb9)

pic
A "felh?k kir?ly?nak" is lehetne nevezni, ugyanis a legextr?mebb id?j?r?si jelens?gek ehhez a felh?t?pushoz kapcsolhat?k. A benne ?szlelhet? heves fel?raml?sok miatt a l?gk?rben f?gg?leges ir?nyban legjobban fejlett felh?t?pus (tr?pusokon ak?r 15-18 km, m?g a m?rs?kelt ?v szupercell?i 13-14 km-es f?gg?leges ir?ny? kiterjed?st is el?rhetnek). Nev?t onnan kapta, hogy ha labilis l?gk?rben a nagy sebess?g? fel?raml?sok bele?tk?znek az id?j?r?si folyamatokat lez?r? izoterm l?gk?ri r?tegbe (tropopauza), akkor a l?gr?szecsk?k f?gg?leges ir?nyban m?r nem, v?zszintes ir?nyban viszont tov?bb tudnak mozogni, ami nedves leveg? eset?n egy l?tv?nyos ?ll?szer? sz?tter?l?st eredm?nyez a Cb tetej?n. Gyakran mennyd?rg?s, vill?ml?s k?s?ri (NEM sz?ks?ges a felt?tele felh?t?pus megad?s?nak!), ezenk?v?l igen intenz?v z?pores?, j?ges?, h?z?por, daraz?por is kialakulhat bel?le, r?vid id? alatt igen nagy mennyis?g? csapad?kkal. Elfajult mezometeorol?giai jelens?gek (vonalba vagy mezol?pt?kbe rendezett heves zivatart?mb, torn?d?) ?n. zivatarfelh? clusterekb?l (?ssze?ll?sokb?l) j?nnek l?tre. Ak?r r?teges felh?zetb?l is kifejl?dhet (be?gyazott zivatarfelh?), d?nt?en Ns belsej?be ?gyazva.

További Alacsonyszintű felhők (Cl)

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

Vissz a felhőatlaszba