2019. május 26., vasárnap

[Cl 5] - Alacsonyszintű felhők (Cl)

A mérsékelt övi légkörben a 2.5 km alatt elhelyezkedő felhőket soroljuk ide. Igen változatos felhőformákat találhatunk ebben a rétegben; vannak olyanok, amelyek csak ebben a szintben találhatóak, ám olyanok is, amelyeknek csak az alapjuk helyezkedik el alacsony szinten, a tetejük a légkör magasabb részeire is felnyúlik.

Stratocumulus stratiformis - r?teges gomolyfelh? (Sc5)

pic
Nagym?ret?, 5?-n?l nagyobb sz?gben l?tsz?, g?mb?lyded elemekb?l ?ll? felh?t?pus. El?fordulhat s?vokban, padokban, de eg?sz ?gboltra kiterjed?en is, az ?gbolton legt?bbsz?r mozaikszer? k?pet mutat. Leggyakrabban v?zcseppekb?l ?ll; a j?gkrist?lyok sz?ma eleny?sz? ahhoz, hogy a felh? rostos k?ls?t vegyen fel. Igen gyakori felh?, b?rmely ?vszakban kialakulhat, gyakran inverzi?s felh?zetk?nt is emlegetik (ennek oka, hogy ha a l?gk?rben 1-3 km k?z?tt sek?ly inverzi?s r?teg figyelhet? meg a meleg advekci? k?vetkezt?ben, akkor elegend? nedvess?g eset?n v?kony Sc-r?teg k?pz?dhet) Ahogy a neve is utal r?, ak?r alacsonyszint? r?tegfelh?b?l is kialakulhat. Ha a homog?n, sz?rke r?tegfelh?zet differenci?l?dni kezd, inhomog?nn? v?lik, esetleg megkezd?dik a feldarabol?d?sa, akkor gyakorta stratocumulusk?nt ?szlelhet?. Gyenge csapad?kot adhat, szemerk?l? es?, vagy h?sz?lling?z?s form?j?ban.

További Alacsonyszintű felhők (Cl)

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

Vissz a felhőatlaszba