2024. július 18., csütörtök

Metnet szabályzat

A MetNet.hu alapelvei
MetNet szabályzat


1. Általános szabályok

(érvényes 2019. 11.06-tól)


1. 1 Az www.metnet.hu (a továbbiakban: MetNet) magánterület.

1.2 A Metnet használatának elsődleges szabálykönyve a MetNet-szabályzat (a továbbiakban:Szabályzat).

1.3 A regisztrációval, illetve a regisztrált felhasználónév használatával a felhasználó elfogadja a Szabályzatot.

1.4 A regisztrált felhasználónév nem adható el, nem ruházható át és nem változtatható meg.

1.5 A regisztrációs kérelem elutasításra kerül, ha:

- a regisztrálni kívánt felhasználónév vagy az e-mail cím azonosító része obszcén vagy trágár
kifejezést, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását vagy szexuális
beállítottságát gyalázó, sértő kifejezést, burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaz;

- a regisztrálni kívánt felhasználónév vagy e-mail cím közismert közéleti vagy történelmi
személyiség, népcsoport, csoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, arra utal, vagy
ahhoz közvetlenül kapcsolható, kivéve, ha a felhasználónév és a hozzászóló azonossága
egyértelműen bizonyított;

- a regisztrálni kívánt felhasználónév vagy az e-mail cím azonosító része jogszabállyal védett
vagy jogszabályba ütközik;

- a regisztrálni kívánt felhasználónév vagy az e-mail cím azonosító része más jogos és
méltányolható érdekeit, személyiségi jogait sérti;

- a regisztrálni kívánt felhasználónév vagy az e-mail cím megtévesztésre teremthet alapot;

- amennyiben egy határozatlan idejű teljes hozzáférési korlátozást (bannolást) kapott
felhasználó újbóli regisztrációs kérelmet nyújt be;

- a megadott e-mail cím nem használható, pl. a moderátor erre a címre küldött üzenetére a
címzett nem válaszol vagy az üzenet ismétlődően nem kézbesíthető;

- egyazon e-mail címhez több regisztrációs név is tartozik.

1.6 Egy regisztrált felhasználó azonnal kizárásra kerülhet, ha regisztrációs adatai sértik a
moderálás elveit.

1.7 Egy felhasználó csak egy felhasználónéven kérhet regisztrációt. Ha egy felhasználó ennek
ellenére ugyanahhoz a technikai azonosítóhoz köthetően más felhasználónéven is
regisztrációs kérelmet nyújt be, akkor az elutasításra kerül, a felhasználó pedig határozatlan
idejű teljes hozzáférési korlátozásban (bannolásban) részesül.

1.8 A regisztrációból nem adódik automatikusan semmiféle számon kérhető használati jog.

1.9 A MetNet tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy egy felhasználót érvényes
regisztráció ellenére is kizárjon a MetNet aktív használatából.

1.10 A MetNet tartalmait bárki olvashatja, de hozzászólni, észlelni, adatot szolgáltatni, képet
feltölteni illetve a MetNet-et aktív módon használni csak regisztrált felhasználók tudnak.

1.11 A nem regisztrált ill. kitiltott felhasználók tudomásul veszik, hogy a MetNet-et csak
olvasni tudják, illetve bizonyos, regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat nem tudnak igénybe
venni.

1.12 A Szabályzat aktuális változata mindig ezen az oldalon érhető el. Az esetleges
változásokat itt lehet nyomon követni, a változásokról külön értesítés nem kerül kiküldésre.


2. A MetNet használata


2.1 A MetNet célja a regisztrált és nem regisztrált felhasználók pontos, hiteles és magas
szakmai színvonalú tájékoztatása, a meteorológia tudományának népszerűsítése és a
felhasználók meteorológiai ismereteinek bővítése.

2.2 A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a hozzászólások tartalmáért, beleértve a
szerzői jogok betartását, kizárólag a hozzászóló felel, azért a MetNet a jogszabályi kereteken
belül felelősséget nem vállal.

2.3 A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a MetNet tulajdonosa fenntartja magának
a jogot a hozzászólások a "3. Moderálási elvek" pont alatt leírtak alapján történő
moderálására illetve törlésére, valamint a felhasználó eseti elbírálás alapján történő
szankcionálására.

2.4 A moderálási elveknek megfelelő vélemények, képek és adatok változtatás nélkül
megjelennek.

2.5 Egy hozzászólás vagy észlelés megjelentetése után 5 perces szerkesztési idő áll a
hozzászóló rendelkezésére, hogy esetleges változtatásokat eszközöljön. A szerkesztési idő
lejárta után a hozzászóló további változtatást nem tehet.

2.6 Szükség esetén - a téves tájékoztatást elkerülendő - a hozzászóló a hozzászólás ill.
észlelés fejlécében található jelentés-gombbal (piros zászló-szimbólum) kérheti a hozzászólás
módosítását illetve törlését.

2.7 Regisztrált felhasználók a jelentés-gombbal (piros zászló-szimbólum) kérhetik egy adott
hozzászólás ill. észlelés törlését, ha az megítélésük szerint nem felel meg a MetNet elveinek
vagy szakmai színvonalának.

2.8 A MetNet észlelési naplójának használata kizárólag az észlelési teszt sikeres kitöltése után
lehetséges. Az észlelési teszt sikeres kitöltésével a felhasználó a szélsőséges időjárási
jelenségek bejelentésére is jogot szerez.

2.9 A "Meteorológiai esélylatolgatások" fórum használata szakmai joghoz van kötve. Ezt a
jogot minden észlelési joggal rendelkező tag automatikusan megkapja, ám szabálysértések
illetve nyilvánvalóan szakmaiatlan hozzászólások esetén a jog visszavonható.

2.10 A MetNet képtárába csak regisztrált és feltöltési jogot kapott felhasználók tölthetnek fel
képeket. A MetNet képtár használatával kapcsolatos információk és a képtár szabályzata a
https://www.metnet.hu/keptar címen érhetőek el.
3.Moderálási elvek


3.1 A moderáció alapelve a MetNet céljainak megfelelően a magas szakmai színvonal és a
kulturált emberi kommunikáció biztosítása.


3.2 A moderálási elvekbe ütköző hozzászólásokat és a rájuk adott válaszokat is törlik a
moderátorok.


3.3 A nem megfelelő fórumba írt hozzászólásokat a moderátor áthelyezi. A felhasználó
szankcionálásra és a hozzászólás áthelyezés helyett törlésre kerülhet, ha a felhasználó
visszatérően tudatosan nem a megfelelő fórumba írja a hozzászólást.


3.4 A moderátorok - akár magyarázat nélkül - azonnal törlhetik a hozzászólást, amennyiben az:

- kirekesztő, rasszista megnyilvánulást, politikai vagy vallási megkülönböztetést tartalmaz;

- agresszív, fenyegető, félelem illetve gyűlölet keltésére alkalmas;

- bűncselekmény elkövetésére vagy egyéb jogsértésre hív fel, vagy szerzője arra jelentkezik;

- sérti a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi,
tudományos, kulturális értékeket, emberek világnézeti, vallási meggyőződését;

- akár burkolt formában is hátrányosan különböztet meg népeket, nemzetiségeket, bármely
etnikumot, kisebbséget, nemet, korosztályt;

- államhatárok felbontására, átalakítására hív fel;

- provokatív, agresszív hangnemben a MetNet morális és szakmai értékeit, jó hírnevét sérti;

- szakmai szervezeteket, más tematikus internetes oldalakat agresszív, lejárató hangnemben
minősít vagy sért;

- a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozza vagy zavarja;

- szakmai joghoz kötött fórumokban szakmaiatlan illetve nem oda illő hozzászólást tartalmaz;

- provokáció vagy veszekedés;

- közvetlen vagy közvetett módon politikai témájú hozzászólás;

- sértő, személyeskedő hangnemű;

- közszereplőt nem közszereplése miatt minősít;

- bármely személy magánéletével foglalkozik;

- személyiségi illetve közösségi jogokat sért;

- érvényes magyar jogszabályt sért;

- levéltitkot sért;

- privát üzenet tartalmát hozza nyilvánosságra;

- bárki személyes adatait hozza nyilvánosságra;

- túlságosan elkalandozik az észlelési napló ill. az adott fórum tárgyától;

- a moderálási elvek alapján korábban törölt hozzászólást ismétel;

- duplázást tartalmaz;

- üres vagy a legáltalánosabb dolgok hiányoznak belőle, illetve nyilvánvalóan csak chat-elés
céljából íródott;

- nem értelmes üzenet, hanem véletlen leütött karaktereket illetve halmozott írásjeleket
tartalmaz;

- lázadást szít a Szabályzat ill. az azt betartató moderátorok ellen.

3.5 Egyedi elbírálás alapján a 3.4 pontban leírtak szerinti moderáció illetve törlés esetén a
felhasználó az 5. pontban leírtak alapján azonnali szankcionálásra kerülhet.

3.6 Ugyanazon hozzászólás több különböző fórumban való közlése nem megengedett. Ez alól
kivételt képezenek a MetNet munkatársai által munkatársi funkcióban közzétett
hozzászólások.

3.7 A moderálási elvek a hozzászólásokban közzétett idézetekre és hivatkozásokra is
érvényesek. A moderátorok ez esetben is a hozzászóló mondanivalóját mérlegelik a 3.4 pont
alatt leírtak szerint.

3.8 A moderátorok egy hozzászólás megítélésekor megvizsgálják, hogy annak megjelentetése
megfelel-e a moderálási elvekben foglaltaknak. Szakmai jellegű hozzászólás esetén a szakmai
tartalom is a vizsgálat tárgyát képezi.

3.9 A moderátor nem élhet vissza jogaival, a tudomására jutott információkat köteles
bizalmasan kezelni.4. Munkatársak


4.1 A MetNet munkatársai tevékenységüket szabad idejükben, társadalmi munkaként végzik.

4.2 Egy regisztrált felhasználó munkatársi jogkört kizárólag az aktuális munkatársak
egyhangú döntésével kaphat.

4.3 A munkatársak 2019.11.06-tól érvényes listája:

- Fejlesztők: KP, Nanovich*, szabto, wetsom, coontac, Imi1995, Nyuli, Rudolfking

- Előrejelzők: aviator, coontac, Clive,  Imi1995, Jimr, JoeJack, Kewin6,
Márkó, Perico, Rudolfking, VáraljaMet, wetsom, Zivipötty

- Szakmai munkatársak: coontac, fulop94, Imi1995, Jimr, jocika8627, Lujó, Nyuli, Rudolfking, , VáraljaMet

Cikkszerkesztők, blogírók: coontac, Imi1995, JoeJack, Kewin6, Márkó, Rudolfking, wetsom,
Zivipötty

Képtáradminisztráció:  coontac, Imi1995, Nyuli, Rudolfking,

Helyesírás, szövegszerkesztés: coontac, galervin93, Imi1995, Rudolfking, VáraljaMet,
wetsom

4.4 A felhasználók a moderációval illetve a MetNet működésével kapcsolatos
észrevételeiket, kérdéseket, panaszaikat és dícsérő szavaikat a "MetNet információk,
fejlesztések" fórumban tehetik közzé.

5. Szankciók

5.1 A MetNet-et nem a szabályoknak megfelelően használó felhasználó hozzászólása törlésre
kerül.

5.2 Amennyiben a felhasználó továbbra is folytatja a szándékosan a Szabályzatba ütköző
tevékenységet, akkor a moderátor korlátozhatja a felhasználó jogait. További szándékosan a
Szabályzatba ütköző tevékenység esetén a felhasználó kizárásra kerül a fórumokból. A
kizárás tartama eseti elbírálás alapján kerül meghatározásra.

5.3 A moderátor korlátozhatja a felhasználó jogait, ha az a moderátorok felszólításának
ismételten nem tesz eleget. Ennek ismétlődése esetén a felhasználó kizárásra kerül a
fórumokból. A kizárás tartama eseti elbírálás alapján kerül meghatározásra.

5.4 Ha egy szakmai joggal rendelkező felhasználó hozzászólásait ismétlődően törölni kell
szakmai fórumokból, akkor a szakmai jog előbb átmenetileg, majd végleg megvonásra kerül.

5.5 Ha a felhasználó a fenti szankciók ellenére ugyanahhoz a technikai azonosítóhoz
köthetően más felhasználónéven is regisztrációs kérelmet nyújt be, illetve a Szabályzatba
ütköző tevékenységet folytat, akkor a technikai azonosító alapján határozatlan idejű teljes
hozzáférési korlátozásra (bannolásra) kerül sor.

Utolsó észlelés

2024-07-18 20:28:41

Nagyalásony

28.8 °C

00002

RH: 44 | P: 1020.0

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

125954

Hírek, események

Miért nem láttam (még soha) a sarki fényt?

Időjárás-változás | 2024-05-13 08:01

pic
Pár infó az idei év eddigi egyik legizgalmasabb eseményével kapcsolatban.