2019. július 19., péntek

[Cl 6] - Alacsonyszintű felhők (Cl)

A mérsékelt övi légkörben a 2.5 km alatt elhelyezkedő felhőket soroljuk ide. Igen változatos felhőformákat találhatunk ebben a rétegben; vannak olyanok, amelyek csak ebben a szintben találhatóak, ám olyanok is, amelyeknek csak az alapjuk helyezkedik el alacsony szinten, a tetejük a légkör magasabb részeire is felnyúlik.

Stratus nebulosus - r?tegfelh? (St6)

pic
Rendszerint az eg?sz eget takar?, igen alacsonyan elhelyezked?, sz?rke, homog?n felh?r?teg. Felh?alapja ?ltal?ban 50-600 m k?z?tt tal?lhat?, vastags?ga pedig mind?ssze 300-800 m. ?ltal?ban a t?li f?l?vben (k?l?n?sen gyakran k?s? ?sszel ?s t?len) alakul ki, az ?n. hideg l?gp?rn?s id?j?r?si helyzetben. Ennek l?nyege, hogy a K?rp?t-medenc?t el?raszt? hideg leveg? nyugalomba ker?l, ugyanakkor a l?gk?r magasabb r?tegeiben a meg?lepedett hideg leveg?re enyh?bb leveg? ?rkezik. A meleg leveg? termodinamikai tulajdons?gait tekintve k?nnyebb a hideg leveg?n?l, ez?rt er?s ?raml?sok n?lk?l a medence csapd?j?ba ker?lt hideg l?gt?meget k?ptelen kimozd?tani helyzet?b?l, csak felsiklik arra. A hideg ?s a meleg leveg? v?laszt?fel?let?n a k?t l?gt?meg ?sszekeveredik, ?m mivel a melegebb leveg?ben l?nyegesen nagyobb a nedvess?gtartalom, ez?rt a v?zp?ra kicsap?dik, ?s ?ltal?ban z?rt, St-felh?r?teget alak?t ki. A hideg l?gp?rn?n bel?l nem mindig k?pz?dik z?rt felh?r?teg, ilyenkor rendszerint nagyobb foltokban kisug?rz?si k?d alakul ki, ami ha megemelkedik, szint?n St-felh?zetet alkot. Ezek k?pesek terjeszkedni, s?t ak?r a napk?zben is egy adott ?szlel?si pont felett hirtelen bebor?tani az eget, ez?ltal leh?teni a leveg?t. Ha a h?m?rs?klet 0 fok alatt alakul, gyakran z?zmar?s k?ddel egy?tt fordul el?. A hideg l?gp?rn?s id?j?r?si helyzet idej?n a legmagasabb hegyeink kil?gnak a St-felh?b?l, ?gy ak?r 5-8 fokkal magasabb h?m?rs?kleteket lehet m?rni ezeken a cs?csokon, mint az alf?ldi ter?leteken.

További Alacsonyszintű felhők (Cl)

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

Vissz a felhőatlaszba