2023. szeptember 27., szerda
Szabályok, tudnivalók
Az előrejelzési versenyben csak regisztrált felhasználók vehetnek részt. Az előrejelzési feladatokat igyekszünk hetente kiírni, lehetőség szerint olyankor, amikor változékonyabb az időjárás. A leadási határidő az előrejelzési időpontot 24 órával megelőző időpont. A verseny pillanatát megelőző 24-48 óráig 1,00, 48-72 óráig 1,10, 72 óránál korábban leadott előrejelzések esetében 1,20-szoros szorzó illeti meg az adott fordulóban elért pontokat.

A leadási határidőig lehetőség van többször is elküldeni a prognózist. Az új előrejelzés ilyenkor automatikusan felülírja a fordulóban korábban leadott változatot.
A tippsor elküldését követően visszaigazolást küld a rendszer, ezzel a játékos elfogadja a benne szereplő értékeket (az üres tippsor problémáját megpróbáltuk kiiktatni).

Az előrejelzéseket a versenynapot követő nap éjfélig lepontozzuk.

Az előrejelzésben meg kell adni az adott napra vonatkozó minimum- és maximum-hőmérsékletet, a feladatban szereplő időpontra vonatkozó aktuális hőmérsékletet, időjárást és szelet. Az utolsó mezőben az adott napra vonatkozó csapadékmennyiséget kell megtippelni. A hőmérsékletnél az egész fokokra kerekített értékhez képest +/-2 fok 1 pont, +/-1 fok 2 pont, illetve a pontos találat 3 pontot jelent.

A felhőzet előrejelzésénél a 2017. évi nyári körtől kezdődően oktára pontosan kell megadni a verseny időpontjában észlelhető borultsági fokot. A pontos találat 3 pontot, egy oktányi tévedés 2 pontot, két oktányi tévedés még 1 pontot ér, ám ennél nagyobb tévedésre nem jár pont.
A viták elkerülése érdekében megjegyezzük, az állomások által adott zárt köd (az égbolt nem látszik) esetén, felhőfedettségnek a "9 okta" felel meg. Ez esetben a pontozás a fentiekben említetteknek megfelelően történik, tehát a 9 oktát tippelőknek jár a 3 pont, 8 oktáért 2 pont, 7 oktáért 1 pont, a többi tipp nem ér pontot.

A szignifikáns (azaz eső, záporeső, zivatar, havas eső, havazás, hózápor vagy köd) jelenségek pontos találata 5 ponttal növeli az összpontszámot.
A záporos jelleg, és/vagy a halmazállapot tévesztése esetén a 5 pontból 2-2 pont levonás jár.
Amennyiben helyesen sikerül előrejelezni, hogy nem lesz szignifikáns jelenség, akkor ezért 2 pont jár.

Itt jegyezzük meg a bonyolult helyzetekben születő viták elkerülése érdekében, hogy csak a 42-nél magasabb kódszámú jelenidők számítanak szignifikáns jelenségnek.

A jelenidők lajstroma:
42-49 - köd
50-67 - eső
68-69 - havas eső
70-78 - havazás
79 - havas eső
80-82 - zápor
83-84 - hózápor (a záporos jelleg miatt)
85-86 - hózápor
87-90 - zápor
91-94 - kivételes pontozás
95-99 - zivatar

A 2017/2018-as téli versenysorozattól kezdődően az előzőekhez képest az alábbi változást vezettük be: hulló csapadék és köd egyidejű megjelenésekor a köd jelenidőt tippelők az eddigi 0 helyett 2 pontot kapnak. Ugyanakkor továbbra is prioritást élvez a magasabb kódszámú jelenidő, így a hulló csapadék típusát pontosan eltalálók továbbra is 5, a halmazállapotot vagy záporos jelleget tévesztők továbbra is 3 pontot kapnak.
Ilyen esetekben manuálisan történik a forduló lepontozása, így a szokottnál több időt vehet igénybe az adott forduló lezárása.

Változott a csapadék-egzisztencia pontozása is: az eddigi egyszerű választásos rendszert felváltja a mennyiségi kategóriák szerinti besorolás. A következő kategóriákból lehet választani:
- 0,0 mm (maximum csapadéknyom)
- 0,1-1 mm
- 1,1-5 mm
- 5,1-10 mm
- 10< mm
A pontozás a következőképpen alakul: a lehulló csapadék mennyiségének megfelelő kategória pontos találata 3 pontot ér, a szomszédos kategória eltalálása 1 pontot eredményez, ennél nagyobb tévedésért nem jár pont.
A csapadékmennyiség mérésénél a 2018. nyári versenykörtől kezdődően az OMSZ, valamint MetNet állomások esetében egész évben a helyi idő szerinti 06:45-06:45 közötti időintervallumot vesszük figyelembe, azaz a versenynap 06:45-től a versenynap utáni nap 06:45-ig számít a lehulló csapadék mennyisége.
A külhoni állomások esetében továbbra is 06 UTC-től másnap 06 UTC-ig számít a csapadékmennyiség.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat minden esetben a kézi mérést tekinti hivatalosnak az automata méréssel szemben az észlelővel ellátott állomások esetében.
Így tehát a verseny során is minden magyarországi állomáson, amennyiben elérhető, a kézi csapadékmérést tekintjük hivatalosnak az automata adattal szemben.

A szélirány és a szélsebesség esetében a szomszédos kategória (irányban és sebességben is) 1-1 pont, a pontos találat pedig 2-2 pont. A szélsebességnél az alapszelet és nem a lökések maximumát vesszük figyelembe.
A 2021. évi nyári versenykörtől kezdődően tovább finomítjuk, pontosítjuk a szélirány és szélsebesség tippelését, illetve pontozását.
Az észlelési gyakorlathoz igazodva a szélcsend erősséghez a továbbiakban irányt nem lehet hozzárendelni, tekintettel arra, hogy a szélcsendnek nincs iránya. Szélcsend észlelésekor a szélcsendet tippelők 4 pontot kapnak, a gyenge - bármilyen irányú - szelet előrejelzők 1 pontot, egyéb szélerősség tippelése esetén nem jár pont.
Változó irányú szél észlelése esetén a változó irányt tippelők az irányra a maximális 2 pontot kapják, bármilyen egyéb határozott irányú tipp esetén az irányra nem jár pont. Ez fordítva is igaz, határozott irányú szél észlelése esetén a változó irányt tippelők az irányra nem kapnak pontot.

A minimum-hőmérséklet megállapítása a szinoptikus állomásokon bevett gyakorlat alapján történik. Így az adott napi minimum-hőmérséklet az előző este 18 UTC és az adott nap 06 UTC közötti legalacsonyabb hőmérséklet. A 06 UTC utáni mérések már nem befolyásolják a minimum-hőmérsékletet.

A maximum-hőmérséklet meghatározása is hasonló gyakorlat alapján történik. Ezért a maximum-hőmérséklet a 06 UTC és 18 UTC közötti legmagasabb hőmérséklet.

Az aktuális hőmérsékletnél az előrejelzési időpontra vonatkozó éppen mért hőmérséklet várható értékét kell megadni egész fokokra kerekítve. A kerekítésnél arra kell vigyázni, hogy klimatológiai okokból a meteorológiában az 5 tizedet mindig a páros szám felé kell kerekíteni. Tehát az 1,5 fok kerekítve 2 fok, de pl. 4,5 fok kerekítve 4 fok! Ugyanez érvényes a minimum- és a maximum-hőmérsékletnél is.

A szélerősség az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- 0 m/s (kerekítéssel, azaz 0,4 m/s vagy ez alatti) - szélcsend
- 1-3 m/s (kerekítéssel, azaz 0,5-3,4 m/s) - gyenge
- 4-7 m/s (kerekítéssel, azaz 3,5-7,4 m/s) - mérsékelt
- 8-11 m/s (kerekítéssel, azaz 7,5-11,4 m/s) - élénk
- 12-16 m/s (kerekítéssel, azaz 11,5-16,4 m/s) - erős
- 17-24 m/s (kerekítéssel, azaz 16,5-24,4 m/s) - viharos
- 25-32 m/s (kerekítéssel, azaz 24,5-32,4 m/s) - erősen viharos
- 33+ m/s (kerekítéssel, azaz 32,5 m/s vagy efölötti) - orkán erejű

A szélirány az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- Északi: 340°-20°
- Északkeleti: 30°-60°
- Keleti: 70°-110°
- Délkeleti: 120°-150°
- Déli: 160°-200°
- Délnyugati: 210°-240°
- Nyugati: 250°-290°
- Északnyugati: 300°-330°

A beérkezett feladatok csak a leadási határidő lezárultával jelennek meg, ezzel is biztosítva az egyenlő feltételeket.

A pontozással kapcsolatos kifogásokat az INFORMÁCIÓK AZ ELŐREJELZÉSI VERSENYHEZ c. fórumban lehet jelezni, melyeket minden esetben megvizsgálunk, megválaszolunk.

Egy forduló újrapontozására a következő versenyfeladat kiírásáig van lehetőség, ezt követően az eredményeket véglegesítjük, így korrekcióra már nincs mód. (Ez alól kivételt jelent a technikai hiba miatti téves pontozás esete. Ez esetben a lehető leghamarabb korrigálásra kerül a téves pontozás.)
Amennyiben az említett időpontig kiderülne, hogy a versenynapon adatkommunikációs vagy egyéb technikai hiba akadályozta a meteorológiai adatközlést és ez a hiba módosítja a verseny végeredményét, akkor a forduló újrapontozásra kerül.


A pontozást 20 forduló után zárjuk le, ekkor lesz eredményhirdetés. Minden résztvevő értékelhető teljesítményt ér el.
A helyezési sorrendet a legjobb 17 fordulóra eső összpontszám alapján állapítjuk meg.
A 17 fordulónál többet teljesítők legrosszabb eredményei a következő módon törlődnek: a 18 fordulót teljesítők egy, a 19 fordulót teljesítők kettő, az összes, azaz 20 fordulót teljesítők három legrosszabb eredményét töröljük. A 17 vagy annál kevesebb fordulóban résztvevők összes eredménye bennmarad.


A 2023. évi nyári versenykör 20 versenyfordulójának helyszínei:

Helyszín [állomáskód]

Bécs (Wien-Hohe Warte) [11035]
Békéscsaba [12992]
Budapest-Újpest [MetNet-es észlelő]
Csíkszereda (Miercurea Ciuc) [15170]
Debrecen [12882]
Eger [12870]
Felcsút [MetNet-es észlelő]
Kecskemét [12970]
Kékestető [12851]
Lomnici-csúcs (Lomnicky Stít) [11930]
Miskolc-Diósgyőr [12772]
Nagykanizsa [12925]
Paks [12950]
Pécs-Egyetem [38528]
Siófok [MetNet-es észlelő]
Sopron-Kurucdomb [13704]
Szeged [12982]
Szolnok [12860]
Szombathely [12812]
Zágráb-Maksimir [14240]

Az állomásokkal kapcsolatos tudnivalók:

Mivel egyre több magyarországi állomáson szűnik meg az állandó észlelés, így a kialakult kényszerhelyzet miatt az alább felsorolt állomások esetében mindig az adott hónapra vonatkozó egyedi beosztás alapján lehetséges versenyidőpont választása: Békéscsaba, Eger, Kékestető, Miskolc-Diósgyőr, Nagykanizsa, Pécs-Egyetem, Sopron-Kurucdomb, Szeged, Szombathely.
A havi beosztást mindig az adott hónapot megelőző hónap utolsó hetében közzétesszük az INFORMÁCIÓK AZ ELŐREJELZÉSI VERSENYHEZ c. fórumban.

Bécs (Wien-Hohe Warte) állomás esetén csak az alábbi időpontok egyike adható: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC.

A 2019/2020. évi téli versenykörtől kezdődően (elsősorban a fent említett helyzet miatt) az észlelési helyszínek közé néhány amatőr meteorológus mérési helyszíne is bekapcsolódik. A megfelelő műszerezettséggel és észlelési tapasztalattal rendelkező felhasználók, illetve az észlelési helyszínek a következők:
- Budapest-Újpest (Jimr)
- Felcsút (Imi1995)
- Siófok (Télember)

Abban az esetben, ha a helyszínválasztás valamelyik amatőr meteorológus észlelési helyszínére esik, az észlelő a következő 6-7 napra megadja azokat a lehetséges napokat és napszakokat, amikor minden bizonnyal tudja vállalni az észlelést. Ennek ismeretében a kiíró megadja a pontos időpontot. Ahhoz, hogy a verseny ütemtervét tartani lehessen, a fordulót kiíró versenyzők esetében a pontozást követő 24 órán belül kérünk helyszínt és időpontot!

Itt jegyezzük meg, hogy a versenyidőpont mindig egész órára pontosan kerül kiírásra, ugyanakkor a különböző helyszínek különböző észlelési gyakorlata okozhat kisebb-nagyobb anomáliákat a közölt adatokban. Ennek megfelelően az alábbiakban egyértelműsítjük a verseny során figyelembe vett adatok forrását, illetve az észlelések idejét:
- OMSZ-állomások: MET-ÉSZ rendszeren közölt adatok (aktuális felhőzet, jelenidő, hőmérséklet), melyek a verseny időpontját megelőző óra 50. percétől, a verseny időpontját követő óra 10. percéig kerülnek megjelenítésre a MET-ÉSZ felületen. Abban az esetben, ha ebben az intervallumban több észlelés is történik, úgy az intervallum első észlelése számít a versenyben. A szél paraméter minden esetben synop táviratból kerül megállapításra.
- MetNet-es észlelők: a felhőzet, jelenidő és hőmérséklet a verseny pontos időpontjában, egész órakor kerül megállapításra, a szél pedig az időpont előtti 10 perces átlagszél ( 50-00 közötti) alapján kerül meghatározásra. Ez alól kivételt Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér jelent, ahol speciális szabályok szerint történik az adatok megállapítása, részletek az "Információk az előrejelzési versenyhez" fórumban olvashatók.
- Külföldi állomások: synop táviratból származnak az adatok, óra 40 és 50 perc közötti észlelés történik.

Az észlelővel rendelkező meteorológiai állomásokat érintő időnkénti változások miatt a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.

A fordulók sorrendje és időpontjai

A fordulók sorrendjét és időpontját az előző sorozat első 20 helyezettje alakítja ki. Az első helyezett választ az első fordulóban, a második helyezett a második fordulóban és így tovább, a 20. helyezett az utolsó fordulóban. Az első helyezett a 20 állomás közül még tetszőlegesen választhat, a második helyezett a maradék 19 állomásból választhat és így tovább a 20. helyezettig, akinek csak egy állomás marad a végén.

Amennyiben az adott forduló kiírására jogosult játékos valamilyen oknál fogva nem tudja, vagy nem akarja meghatározni a helyszínt és időpontot, akkor egy új fordulót kiírni képes belsős tag dönt helyette.

Az előző sorozat első 20 helyezettje:

1. Pestimet
2. hófúvás
3. MacBook
4. Hidegcsepp95
5. met4ever
6. satya
7. szabóka
8. BKrisz
9. zseegee
10. mzs
11. adél 21
12. deco05
13. Gordonka
14. coontac
15. mikahock
16. Blizzard
17. Misimókus
18. jocika8627
19. Tullner_Job
20. dabrony

Jó versenyzést kívánunk minden lelkes látogatónknak!

Utolsó észlelés

2023-09-27 04:14:55

Rákóczifalva

12.7 °C

na00

RH: 83 | P: 1021.8

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

109209

Hírek, események

Hullámzó front, több helyen jelentős csapadékkal

Időjárás-változás | 2023-09-21 09:37

pic
A hétvégén egy hullámzó frontrendszer hatására jelentős változást tapasztalhatunk hazánk időjárásában, hosszú idő után nagy területen hullhat kiadós eső.