2024. június 18., kedd
Szabályok, tudnivalók
Az előrejelzési versenyben csak regisztrált felhasználók vehetnek részt. Az előrejelzési feladatokat igyekszünk hetente kiírni, lehetőség szerint olyankor, amikor változékonyabb az időjárás. A leadási határidő az előrejelzési időpontot 24 órával megelőző időpont. A verseny pillanatát megelőző 24-48 óráig 1,00, 48-72 óráig 1,10, 72 óránál korábban leadott előrejelzések esetében 1,20-szoros szorzó illeti meg az adott fordulóban elért pontokat.

A leadási határidőig lehetőség van többször is elküldeni a prognózist. Az új előrejelzés ilyenkor automatikusan felülírja a fordulóban korábban leadott változatot.
A tippsor elküldését követően visszaigazolást küld a rendszer, ezzel a játékos elfogadja a benne szereplő értékeket (az üres tippsor problémáját megpróbáltuk kiiktatni).

Az előrejelzéseket a versenynapot követő nap éjfélig lepontozzuk.

Az előrejelzésben meg kell adni az adott napra vonatkozó minimum- és maximum-hőmérsékletet, a feladatban szereplő időpontra vonatkozó aktuális hőmérsékletet, időjárást és szelet. Az utolsó mezőben az adott napra vonatkozó csapadékmennyiséget kell megtippelni. A hőmérsékletnél az egész fokokra kerekített értékhez képest +/-2 fok 1 pont, +/-1 fok 2 pont, illetve a pontos találat 3 pontot jelent.

A felhőzet előrejelzésénél a 2017. évi nyári körtől kezdődően oktára pontosan kell megadni a verseny időpontjában észlelhető borultsági fokot. A pontos találat 3 pontot, egy oktányi tévedés 2 pontot, két oktányi tévedés még 1 pontot ér, ám ennél nagyobb tévedésre nem jár pont.
A viták elkerülése érdekében megjegyezzük, az állomások által adott zárt köd (az égbolt nem látszik) esetén, felhőfedettségnek a "9 okta" felel meg. Ez esetben a pontozás a fentiekben említetteknek megfelelően történik, tehát a 9 oktát tippelőknek jár a 3 pont, 8 oktáért 2 pont, 7 oktáért 1 pont, a többi tipp nem ér pontot.

A szignifikáns (azaz eső, záporeső, zivatar, havas eső, havazás, hózápor vagy köd) jelenségek pontos találata 5 ponttal növeli az összpontszámot.
A záporos jelleg, és/vagy a halmazállapot tévesztése esetén a 5 pontból 2-2 pont levonás jár.
Amennyiben helyesen sikerül előrejelezni, hogy nem lesz szignifikáns jelenség, akkor ezért 2 pont jár.

Itt jegyezzük meg a bonyolult helyzetekben születő viták elkerülése érdekében, hogy csak a 42-nél magasabb kódszámú jelenidők számítanak szignifikáns jelenségnek, a 2024. nyári versenykörtől keződően kivételt élvez a száraz zivatar/dörgés esete, ahol zivatarnak számítjuk a jelenidőt.

A jelenidők lajstroma:
17 - zivatar
42-49 - köd
50-67 - eső
68-69 - havas eső
70-78 - havazás
79 - havas eső
80-82 - zápor
83-84 - hózápor (a záporos jelleg miatt)
85-86 - hózápor
87-90 - zápor
91-94 - kivételes pontozás
95-99 - zivatar

A 2017/2018-as téli versenysorozattól kezdődően az előzőekhez képest az alábbi változást vezettük be: hulló csapadék és köd egyidejű megjelenésekor a köd jelenidőt tippelők az eddigi 0 helyett 2 pontot kapnak. Ugyanakkor továbbra is prioritást élvez a magasabb kódszámú jelenidő, így a hulló csapadék típusát pontosan eltalálók továbbra is 5, a halmazállapotot vagy záporos jelleget tévesztők továbbra is 3 pontot kapnak.
Ilyen esetekben manuálisan történik a forduló lepontozása, így a szokottnál több időt vehet igénybe az adott forduló lezárása.

Változott a csapadék-egzisztencia pontozása is: az eddigi egyszerű választásos rendszert felváltja a mennyiségi kategóriák szerinti besorolás. A következő kategóriákból lehet választani:
- 0,0 mm (maximum csapadéknyom)
- 0,1-1 mm
- 1,1-5 mm
- 5,1-10 mm
- 10< mm
A pontozás a következőképpen alakul: a lehulló csapadék mennyiségének megfelelő kategória pontos találata 3 pontot ér, a szomszédos kategória eltalálása 1 pontot eredményez, ennél nagyobb tévedésért nem jár pont.
A csapadékmennyiség mérésénél a 2018. nyári versenykörtől kezdődően az OMSZ, valamint MetNet állomások esetében egész évben a helyi idő szerinti 06:45-06:45 közötti időintervallumot vesszük figyelembe, azaz a versenynap 06:45-től a versenynap utáni nap 06:45-ig számít a lehulló csapadék mennyisége.
A külhoni állomások esetében továbbra is 06 UTC-től másnap 06 UTC-ig számít a csapadékmennyiség.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat minden esetben a kézi mérést tekinti hivatalosnak az automata méréssel szemben az észlelővel ellátott állomások esetében.
Így tehát a verseny során is minden magyarországi állomáson, amennyiben elérhető, a kézi csapadékmérést tekintjük hivatalosnak az automata adattal szemben.

A szélirány és a szélsebesség esetében a szomszédos kategória (irányban és sebességben is) 1-1 pont, a pontos találat pedig 2-2 pont. A szélsebességnél az alapszelet és nem a lökések maximumát vesszük figyelembe.
A 2021. évi nyári versenykörtől kezdődően tovább finomítjuk, pontosítjuk a szélirány és szélsebesség tippelését, illetve pontozását.
Az észlelési gyakorlathoz igazodva a szélcsend erősséghez a továbbiakban irányt nem lehet hozzárendelni, tekintettel arra, hogy a szélcsendnek nincs iránya. Szélcsend észlelésekor a szélcsendet tippelők 4 pontot kapnak, a gyenge - bármilyen irányú - szelet előrejelzők 1 pontot, egyéb szélerősség tippelése esetén nem jár pont.
Változó irányú szél észlelése esetén a változó irányt tippelők az irányra a maximális 2 pontot kapják, bármilyen egyéb határozott irányú tipp esetén az irányra nem jár pont. Ez fordítva is igaz, határozott irányú szél észlelése esetén a változó irányt tippelők az irányra nem kapnak pontot.

A minimum-hőmérséklet megállapítása a szinoptikus állomásokon bevett gyakorlat alapján történik. Így az adott napi minimum-hőmérséklet az előző este 18 UTC és az adott nap 06 UTC közötti legalacsonyabb hőmérséklet. A 06 UTC utáni mérések már nem befolyásolják a minimum-hőmérsékletet.

A maximum-hőmérséklet meghatározása is hasonló gyakorlat alapján történik. Ezért a maximum-hőmérséklet a 06 UTC és 18 UTC közötti legmagasabb hőmérséklet.

Az aktuális hőmérsékletnél az előrejelzési időpontra vonatkozó éppen mért hőmérséklet várható értékét kell megadni egész fokokra kerekítve. A kerekítésnél arra kell vigyázni, hogy klimatológiai okokból a meteorológiában az 5 tizedet mindig a páros szám felé kell kerekíteni. Tehát az 1,5 fok kerekítve 2 fok, de pl. 4,5 fok kerekítve 4 fok! Ugyanez érvényes a minimum- és a maximum-hőmérsékletnél is.

A szélerősség az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- 0 m/s (kerekítéssel, azaz 0,4 m/s vagy ez alatti) - szélcsend
- 1-3 m/s (kerekítéssel, azaz 0,5-3,4 m/s) - gyenge
- 4-7 m/s (kerekítéssel, azaz 3,5-7,4 m/s) - mérsékelt
- 8-11 m/s (kerekítéssel, azaz 7,5-11,4 m/s) - élénk
- 12-16 m/s (kerekítéssel, azaz 11,5-16,4 m/s) - erős
- 17-24 m/s (kerekítéssel, azaz 16,5-24,4 m/s) - viharos
- 25-32 m/s (kerekítéssel, azaz 24,5-32,4 m/s) - erősen viharos
- 33+ m/s (kerekítéssel, azaz 32,5 m/s vagy efölötti) - orkán erejű

A szélirány az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- Északi: 340°-20°
- Északkeleti: 30°-60°
- Keleti: 70°-110°
- Délkeleti: 120°-150°
- Déli: 160°-200°
- Délnyugati: 210°-240°
- Nyugati: 250°-290°
- Északnyugati: 300°-330°

A beérkezett feladatok csak a leadási határidő lezárultával jelennek meg, ezzel is biztosítva az egyenlő feltételeket.

A pontozással kapcsolatos kifogásokat az INFORMÁCIÓK AZ ELŐREJELZÉSI VERSENYHEZ c. fórumban lehet jelezni, melyeket minden esetben megvizsgálunk, megválaszolunk.

Egy forduló újrapontozására a következő versenyfeladat kiírásáig van lehetőség, ezt követően az eredményeket véglegesítjük, így korrekcióra már nincs mód. (Ez alól kivételt jelent a technikai hiba miatti téves pontozás esete. Ez esetben a lehető leghamarabb korrigálásra kerül a téves pontozás.)
Amennyiben az említett időpontig kiderülne, hogy a versenynapon adatkommunikációs vagy egyéb technikai hiba akadályozta a meteorológiai adatközlést és ez a hiba módosítja a verseny végeredményét, akkor a forduló újrapontozásra kerül.


A pontozást 20 forduló után zárjuk le, ekkor lesz eredményhirdetés. Minden résztvevő értékelhető teljesítményt ér el.
A helyezési sorrendet a legjobb 17 fordulóra eső összpontszám alapján állapítjuk meg.
A 17 fordulónál többet teljesítők legrosszabb eredményei a következő módon törlődnek: a 18 fordulót teljesítők egy, a 19 fordulót teljesítők kettő, az összes, azaz 20 fordulót teljesítők három legrosszabb eredményét töröljük. A 17 vagy annál kevesebb fordulóban résztvevők összes eredménye bennmarad.


A 2024. évi nyári versenykör 20 versenyfordulójának helyszínei:

Helyszín [állomáskód]

Bécs (Wien-Hohe Warte) [11035]
Békéscsaba [12992]
Budapest-Pestszentlőrinc [12843]
Budapest-Újpest [MetNet-es észlelő]
Csíkszereda (Miercurea Ciuc) [15170]
Debrecen [12882]
Eger [12870]
Felcsút [MetNet-es észlelő]
Kékestető [12851]
Lomnici-csúcs (Lomnicky Stít) [11930]
Miskolc-Diósgyőr [12772]
Mosonmagyaróvár [12815]
Nagykanizsa [12925]
Paks [12950]
Pécs-Egyetem [38528]
Siófok [MetNet-es észlelő]
Sopron-Kurucdomb [13704]
Szeged [12982]
Szombathely [12812]
Zágráb-Maksimir [14240]

Az állomásokkal kapcsolatos tudnivalók:

Mivel egyre több magyarországi állomáson szűnik meg az állandó észlelés, így a kialakult kényszerhelyzet miatt az alább felsorolt állomások esetében mindig az adott hónapra vonatkozó egyedi beosztás alapján lehetséges versenyidőpont választása: Békéscsaba, Budapest-Pestszentlőrinc Eger, Kékestető, Miskolc-Diósgyőr, Mosonmagyaróvár Nagykanizsa, Pécs-Egyetem, Sopron-Kurucdomb, Szeged, Szombathely.
A havi beosztást mindig az adott hónapot megelőző hónap utolsó hetében közzétesszük az INFORMÁCIÓK AZ ELŐREJELZÉSI VERSENYHEZ c. fórumban.

Bécs (Wien-Hohe Warte) állomás esetén csak az alábbi időpontok egyike adható: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC.

A 2019/2020. évi téli versenykörtől kezdődően (elsősorban a fent említett helyzet miatt) az észlelési helyszínek közé néhány amatőr meteorológus mérési helyszíne is bekapcsolódik. A megfelelő műszerezettséggel és észlelési tapasztalattal rendelkező felhasználók, illetve az észlelési helyszínek a következők:
- Budapest-Újpest (Jimr)
- Felcsút (Imi1995)
- Siófok (Télember)

Abban az esetben, ha a helyszínválasztás valamelyik amatőr meteorológus észlelési helyszínére esik, az észlelő a következő 6-7 napra megadja azokat a lehetséges napokat és napszakokat, amikor minden bizonnyal tudja vállalni az észlelést. Ennek ismeretében a kiíró megadja a pontos időpontot. Ahhoz, hogy a verseny ütemtervét tartani lehessen, a fordulót kiíró versenyzők esetében a pontozást követő 24 órán belül kérünk helyszínt és időpontot!

Itt jegyezzük meg, hogy a versenyidőpont mindig egész órára pontosan kerül kiírásra, ugyanakkor a különböző helyszínek különböző észlelési gyakorlata okozhat kisebb-nagyobb anomáliákat a közölt adatokban. Ennek megfelelően az alábbiakban egyértelműsítjük a verseny során figyelembe vett adatok forrását, illetve az észlelések idejét:
- OMSZ-állomások: MET-ÉSZ rendszeren közölt adatok (aktuális felhőzet, jelenidő, hőmérséklet), melyek a verseny időpontját megelőző óra 50. percétől, a verseny időpontját követő óra 10. percéig kerülnek megjelenítésre a MET-ÉSZ felületen. Abban az esetben, ha ebben az intervallumban több észlelés is történik, úgy az intervallum első észlelése számít a versenyben. A szél paraméter minden esetben synop táviratból kerül megállapításra.
- MetNet-es észlelők: a felhőzet, jelenidő és hőmérséklet a verseny pontos időpontjában, egész órakor kerül megállapításra, a szél pedig az időpont előtti 10 perces átlagszél ( 50-00 közötti) alapján kerül meghatározásra. Ez alól kivételt Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér jelent, ahol speciális szabályok szerint történik az adatok megállapítása, részletek az "Információk az előrejelzési versenyhez" fórumban olvashatók.
- Külföldi állomások: synop táviratból származnak az adatok, óra 40 és 50 perc közötti észlelés történik.

Az észlelővel rendelkező meteorológiai állomásokat érintő időnkénti változások miatt a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.

A fordulók sorrendje és időpontjai

A fordulók sorrendjét és időpontját az előző sorozat első 20 helyezettje alakítja ki. Az első helyezett választ az első fordulóban, a második helyezett a második fordulóban és így tovább, a 20. helyezett az utolsó fordulóban. Az első helyezett a 20 állomás közül még tetszőlegesen választhat, a második helyezett a maradék 19 állomásból választhat és így tovább a 20. helyezettig, akinek csak egy állomás marad a végén.

Amennyiben az adott forduló kiírására jogosult játékos valamilyen oknál fogva nem tudja, vagy nem akarja meghatározni a helyszínt és időpontot, akkor egy új fordulót kiírni képes belsős tag dönt helyette.

Az előző sorozat első 20 helyezettje:

1. Hidegcsepp95
2. Pestimet
3. met4ever
4. szabóka
5. Imi1995
6. MacBook
7. hófúvás
8. Zivipötty
9. coontac
10. honza
11. jocika8627
12. BKrisz
13. scs_95
14. Misimókus
15. herbary
16. stelvio
17. Blizzard
18. zseegee
19. Fecc
20. Tullner_Job

Jó versenyzést kívánunk minden lelkes látogatónknak!

Utolsó észlelés

2024-06-18 14:20:01

Szolnok

33.0 °C

18002

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

124071

Hírek, események

Miért nem láttam (még soha) a sarki fényt?

Időjárás-változás | 2024-05-13 08:01

pic
Pár infó az idei év eddigi egyik legizgalmasabb eseményével kapcsolatban.