2019. június 26., szerda

[Cm 8] - Középszintű felhők (Cm)

A 2.5 és 6 km között képződő felhőket értjük bele ebbe a kategóriába. Két klasszikus típust sorolunk ide, amelyek alto-előtagot kaptak. Azonban nemcsak e két fő felhőfajta található ebben a rétegben, mivel több olyan is létezik, amelynek felhőalapja alacsonyabb szinteken található, de a tetejük bőven felnyúlik ebbe a rétegbe is.

Altocumulus floccus vagy castellanus (Ac8)

pic
A castellanus sz? a k?z?pmagas gomolyok fels? r?sz?nek egy szakasz?n fellelhet? kit?remked?sekre utal, amely saj?tos, fogazott k?ls?t ad a felh?nek. Az ?les, b?styaszer? kis tornyocsk?kb?l ?ll?, kifejlett castellanus a k?z?pmagas szint labilit?s?ra utal, amely tov?bbi fejl?d?s?vel ak?r cumulus congestust, s?t zivatarfelh?t is kialak?that. A castellanus jelleg k?l?n?sen akkor j?l ?szlelhet?, ha a felh?t oldalr?l l?tjuk. Ny?ron, amikor nagyon sz?raz ?s igen meleg id? van, a castellanusok ?sszet?veszthet?k az als?bb r?tegek h??ramaib?l kialakul? gomolyfelh?kkel, ugyanis ilyen esetekben m?r megfigyeltek 3000 m feletti Cu felh?alapokat is (a sivatagi ter?leteken, pl. Nam?bi?ban, ahol m?g nagyobb a harmatpont depresszi?, el?fordulnak 4000 m feletti cumulus felh?alapok is!). A floccus viszonylag s?t?t, apr?, gomolyszer? p?rn?csk?kb?l ?ll? altocumulus. Altocumulus castellanus feldarabol?d?s?b?l is kialakulhat. Nagyon hasonl?t az stratocumulushoz, de a felh?elemek l?tsz?lagos sz?less?ge kisebb, 1? ?s 5? k?z?tti. Sokszor virg?k l?tszanak bel?l?k, de talajt ?r?, z?porszer? csapad?k csak ritk?n fordul el? bel?le. El?fordulhat olyan eset is, amikor a virg?k tart?sabban megmaradhatnak, mint maga az altocumulus, ami cirrusnak ?szlelhet?.

További Középszintű felhők (Cm)

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

Vissz a felhőatlaszba