2019. május 25., szombat

[Cm 2] - Középszintű felhők (Cm)

A 2.5 és 6 km között képződő felhőket értjük bele ebbe a kategóriába. Két klasszikus típust sorolunk ide, amelyek alto-előtagot kaptak. Azonban nemcsak e két fő felhőfajta található ebben a rétegben, mivel több olyan is létezik, amelynek felhőalapja alacsonyabb szinteken található, de a tetejük bőven felnyúlik ebbe a rétegbe is.

Altostratus opacus - vastag lepelfelh? vagy Nimbostratus - es?r?tegfelh? (As2, Ns2)

pic
Vastag, s?t?t, homog?n vagy enyh?n hull?mos felh?r?teg, amelyen a Nap ?s a Hold nem vil?g?t ?t. Ha az altostratus megvastagszik, ebb?l alakul ki a nimbostratus, aminek alapja ?ltal?ban alacsony szinten tal?lhat?. A hat?lyos k?dol?si szab?lyok ?rtelm?ben a Ns-t a k?z?pmagas felh?t?pusba sorolj?k, de alapj?t term?szetesen meg lehet adni alacsony szinten is. Csak kiv?teles esetekben adhat? 8 okt?n?l kisebb mennyis?gben, jellemz?en az eg?sz eget takarja. Es?, h?, havas es?, fagyott es? hullhat bel?le (minden, ami nem z?porszer? csapad?k) ak?r k?zepes, vagy er?s intenzit?sban is, ami els?sorban a Ns-ra igaz, ugyanakkor az As opacusb?l legfeljebb gyenge�k?zepes intenzit?sban hullhat csapad?k. Holdtalan ?jszak?kon csak nagyon neh?z megk?l?nb?ztetni a vastag altostratust ?s a nimbostratust. Ha nem hullik bel?le csapad?k, akkor a r?teg megegyez?s szerint As-nak ?szlelend?.

További Középszintű felhők (Cm)

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

Vissz a felhőatlaszba