2019. április 25., csütörtök

[Cm 7] - Középszintű felhők (Cm)

A 2.5 és 6 km között képződő felhőket értjük bele ebbe a kategóriába. Két klasszikus típust sorolunk ide, amelyek alto-előtagot kaptak. Azonban nemcsak e két fő felhőfajta található ebben a rétegben, mivel több olyan is létezik, amelynek felhőalapja alacsonyabb szinteken található, de a tetejük bőven felnyúlik ebbe a rétegbe is.

Altocumulus duplicatus - t?bbr?teg? Ac, vagy Altocumulus ?s altostratus k?l?nb?z? szinteken (Ac7)

pic
Duplicatus eset?n altocumulusok legal?bb k?t r?tegben figyelhet?k meg. ?ltal?ban id?j?r?si frontok ?rkez?se el?tt t?nik fel, amikor a front?lis nedvess?gi mez? m?g nem ?sszef?gg?, vagy csak magasabb r?tegekre koncentr?l?dik. A m?sik esetben As-r?teg alatt Ac-padok l?that?k. ?ltal?ban s?t?tebb ?s vil?gosabb r?szek v?ltj?k egym?st. Gyenge intenzit?s? es?-, vagy h? hullhat bel?le. Ha az ?gbolton d?nt?en altocumulus opacus tal?lhat?, akkor is ebbe a kateg?ri?ba kell sorolni a k?z?pmagas felh?zetet. Az altocumulus opacus olyan, viszonylag nagy mennyis?gben felt?n? felh?r?teg, amelynek legnagyobb r?sze el?g s?t?t ahhoz, hogy teljesen eltakarja a Napot vagy Holdat. Alapjuk ?ltal?ban egyenletes, ?s z?mmel egym?st ?rint? felh?elemekb?l ?llnak, amelyek a felh? tetej?nek egyenletlens?gei miatt l?tsz?dnak ilyennek. Az Ac7-t?pus meglehet?sen gyakori felh?, ugyanis ?jjel, korl?tozott l?t?si viszonyok k?z?tt, illetve ha nagyon nem egy?rtelm?, hogy milyen felh? bor?tja az eget, akkor gyakorta ezt a felh?t?pust adj?k az ?szlel?k, mondv?n, ezzel �nem t?vednek sokat�. Ugyanis As-r?teg alatt rendszeresen el?fordulnak Ac-felh?k, amelyek esetenk?nt az ?rny?kol? felh?zet miatt nehezen vehet?k ?szre m?g napk?zben is, ?jszaka pedig nem is lehet elk?l?n?teni. Ilyen esetekben, hogy meg lehessen k?l?nb?ztetni m?s fajt?kt?l, ?rdemes figyelni a felh?alap finom v?ltoz?sait is.

További Középszintű felhők (Cm)

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

pic

Vissz a felhőatlaszba