2024. július 24., szerda

AO-index

Az AO rövidítés az Arctic oscillation szóösszetételbõl származik, jelentése Északi-sarki Oszcilláció. Az AO definíció szerint az atmoszféra nagytérségi kilengése, melyet a 20. északi szélességi körtõl északra, az Északi-sark központi területei és az északi hemiszféra közepes szélességei felett az 1000 hPa-os nyomásszinten fennálló, egymással ellentétes nyomásanomáliák jellemeznek. Az AO segítségével egyrészt érthetõbbé válik a klímavariabilitás kérdésköre, másrészt lehetõvé válik a szignifikáns idõjárási eseményekkel valamint a sztratoszféra-troposzféra kölcsönhatásának szerepével foglalkozó trendek levezetése. Az AO anomáliái rendszerint a sztratoszférában alakulnak ki, hatásuk azonban hetek alatt a talajközelbe is áthelyezõdik. Aktuális ismereteink szerint szoros csatolás van a troposzféra AO-anomáliája és a sztratoszférikus poláris örvény erõssége között; ez a csatolás a troposzféra-sztratoszféra-kölcsönhatás mértékeként ismert. Noha a média kevéssé foglalkozik vele, az AO-jelenség hatása és jelentõsége jóval nagyobb, mint a közismert El Nino-jelenségé. A troposzféra AO-anomáliái a viharok vonulási útvonalának változásában valamint az észak-atlanti térség és Európa felett a közepes troposzférában kialakuló áramlatok erõsödésében nyilvánul meg. Az AO három lényeges rendszerközépponttal rendelkezik: a Biskayai-öböl, Izland és az Aleut-szigetek. Az AO alapvetõ oszcillációs mintája szempontjából a mindenkori aktuális fázis a döntõ fontosságú. Pozitív fázis esetén a Biskayai-öböl és az Aleut-szigetek felett anticiklon található, miközben Izland térségében ciklon örvénylik; a negatív fázisban a nagytérségi rendszerek helyzete ezzel ellentétes. Az AO mértéke az AO-index; ez az index egy mértékegység nélküli mértékszám az északi hemiszféra nagytérségi cirkulációs folyamatainak jellemzésére. Ez a mértékszám adja meg, hogy az alapvetõ oszcillációs minta milyen erõsen van jelen az 1000 hPa-os nyomásmezõben. Az AO-index segítségével meghatározható, hogy az aktuális fázis pozitív vagy negatív; pozitív index pozitív fázist, negatív index negatív fázist jelent. Pozitív AO-index (tehát pozitív fázis) esetén a poláris örvény a talajszinttõl egészen a sztratoszféra alsó szintjéig megerõsödik, melynek hatására az Északi-sarkon hideg légtömegek torlódnak fel. Ezzel egyidõben Kanada keleti területei felett hideg szelek dominálnak, míg az észak-atlanti viharok enyhe, esõs idõjárást okoznak Észak-Európában. A mediterrán térségre ebben a fázisban a száraz idõjárás jellemzõ. Az utóbbi évtizedek vizsgálatai alapján kb. az 1960-as évektõl a pozitív fázis az uralkodó. Negatív AO-index (negatív AO fázis) esetén az Egyesült Államok középnyugati területei fölé húzódó hideg, kontinentális légtömeg a jellemzõ, miközben Nyugat-Európában és a mediterrán térségben viharos, esõs az idõjárás. A poláris örvény ebben a fázisban gyenge. Feljegyzések alapján a negativ fázis az 1940-1970 közötti idõszakban volt domináns. Az AO-index vizsgálatakor mindenképpen figyelembe kell venni a NAO-index változásait is, mivel a két jelenség szoros kapcsolatban van egymással.

Vissza a kislexikonba

Utolsó észlelés

2024-07-24 22:44:07

Budapest III. - Flórián tér

21.0 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

126131

Hírek, események

Miért nem láttam (még soha) a sarki fényt?

Időjárás-változás | 2024-05-13 08:01

pic
Pár infó az idei év eddigi egyik legizgalmasabb eseményével kapcsolatban.