2022. november 26., szombat

Folyamatosan mérő automaták adatai

Nr. Állomás Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
1. Zselickisfalud 2022-11-26 13:24:25 8.1 °C 5.3 °C 83% 288° / 7 km/h 1028.3 hPa 0.0 mm 0.0 mm
2. Zalakaros 2022-11-26 13:15:55 9.0 °C 6.3 °C 83% 127° / 7 km/h 1029.2 hPa 0.0 mm 0.0 mm
3. Zalaegerszeg Nagykutas 2022-11-26 13:10:00 8.4 °C 5 °C 79% 313° / 4 km/h -- 0.0 mm --
4. Záhony 2022-11-26 13:10:00 5.6 °C 2.8 °C 82% 195° / 2 km/h -- 0.0 mm --
5. Zabar 2022-11-26 13:10:00 6.4 °C 4.1 °C 85% 169° / 5 km/h -- 0.0 mm --
6. Veszprém 2022-11-26 13:24:03 7.6 °C 6.1 °C 90% 327° / 5 km/h 1026.9 hPa 0.0 mm 0.0 mm
7. Veszprém 2022-11-26 13:18:39 7.7 °C 5.7 °C 87% -- / -- 1026.4 hPa 0.0 mm 0.0 mm
8. Vérteskethely 2022-11-26 13:10:00 6.8 °C 3.8 °C 81% 338° / 12 km/h -- 0.0 mm --
9. Vasvár 2022-11-26 13:10:00 8.6 °C 4.8 °C 77% 281° / 5 km/h -- 0.0 mm --
10. Vásárosnamény 2022-11-26 13:21:43 5.9 °C 4.2 °C 89% 180° / 0 km/h -- -- 0.0 mm
11. Vásárosnamény 2022-11-26 13:10:00 5.9 °C 2.7 °C 80% 230° / 4 km/h -- -- --
12. Vasad 2022-11-26 13:20:19 4.0 °C 3.9 °C 99% -- / -- 1027.0 hPa 0.0 mm 0.1 mm
13. Ungvár 2022-11-26 13:00:00 4.4 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
14. Újfehértó 2022-11-26 13:10:00 4.4 °C 3.1 °C 91% 237° / 6 km/h -- 0.0 mm --
15. Túrkeve 2022-11-26 13:10:00 5.7 °C 4 °C 89% 182° / 5 km/h -- 0.0 mm --
16. Turjamező 2022-11-26 12:45:00 4.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
17. Törökszentmiklós 2022-11-26 13:10:00 -- -- 92% 343° / 5 km/h -- 0.0 mm --
18. Törökbálint 2022-11-26 13:20:16 6.2 °C 5.6 °C 96% -- / -- -- -- 0.0 mm
19. Tornyospálca 2022-11-26 13:21:24 5.9 °C 4.2 °C 89% -- / -- -- -- 0.0 mm
20. Tivadar 2022-11-26 13:00:00 5.9 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
21. Tiszavasvári 2022-11-26 13:10:00 4.9 °C 3.9 °C 93% 273° / 4 km/h -- 0.0 mm --
22. Tiszaújváros 2022-11-26 13:10:00 4.3 °C 3.4 °C 94% 187° / 6 km/h -- -- --
23. Tiszakirva 2022-11-26 12:45:00 4.8 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
24. Tiszacsermely 2022-11-26 13:10:00 5.9 °C 3.4 °C 84% 205° / 6 km/h -- 0.0 mm --
25. Tiszacsege 2022-11-26 13:10:00 4.4 °C 4 °C 97% 275° / 4 km/h -- -- --
26. Tiszabecs 2022-11-26 13:00:00 5.1 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
27. Tevel 2022-11-26 13:10:00 7.6 °C 4.9 °C 83% 344° / 4 km/h -- 0.0 mm --
28. Tésa 2022-11-26 13:10:00 4.9 °C 4.5 °C 97% 189° / 6 km/h -- 0.0 mm --
29. Tés 2022-11-26 13:10:00 5.0 °C -- -- 324° / 14 km/h -- 0.0 mm --
30. Técső 2022-11-26 12:45:00 4.6 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
31. Tata Új út 2022-11-26 13:10:00 5.9 °C 5.8 °C 99% 119° / 0 km/h -- 0.0 mm --
32. Tát 2022-11-26 13:10:00 5.7 °C 5.3 °C 97% 315° / 3 km/h -- 0.0 mm --
33. Tass 2022-11-26 13:10:00 4.0 °C 1.9 °C 86% 318° / 3 km/h -- 0.0 mm --
34. Tarcal 2022-11-26 13:10:00 5.0 °C 3 °C 87% 218° / 8 km/h -- 0.0 mm --
35. Tarackraszna 1312 m 2022-11-26 12:45:00 -1.7 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
36. Tápiószele 2022-11-26 13:10:00 4.7 °C 4.7 °C 100% 347° / 3 km/h -- 0.0 mm --
37. Tamási - Fornád 2022-11-26 13:29:27 8.9 °C 4.1 °C 72% 0° / 8 km/h 1028.7 hPa 0.0 mm 0.0 mm
38. Szombathely 2022-11-26 13:10:00 9.1 °C 5.6 °C 79% 189° / 5 km/h -- 0.0 mm --
39. Szolnok repülőtér (dél) 2022-11-26 13:10:00 5.3 °C 4.3 °C 93% 296° / 8 km/h -- 0.0 mm --
40. Szikszó Vízmű 2022-11-26 13:10:00 5.0 °C 3.3 °C 89% 175° / 5 km/h -- -- --
41. Szigetszentmiklós 2022-11-26 13:17:18 6.5 °C 5.1 °C 91% 270° / 2 km/h 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
42. Szigethalom 2022-11-26 13:22:50 6.1 °C 5.4 °C 95% 247° / 2 km/h -- -- 0.0 mm
43. Szerep 2022-11-26 13:10:00 5.1 °C 4.1 °C 93% 176° / 0 km/h -- 0.0 mm --
44. Szerecseny 2022-11-26 13:23:49 8.5 °C 7.6 °C 94% 52° / 2 km/h 1028.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
45. Szerecseny 2022-11-26 13:23:49 8.5 °C 7.6 °C 94% 52° / 2 km/h 1028.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
46. Szentmártonkáta 2022-11-26 13:25:16 6.0 °C 5.4 °C 96% 248° / 0 km/h 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 mm
47. Szentlélek 2022-11-26 13:10:00 5.1 °C 0.8 °C 74% 297° / 4 km/h -- 0.0 mm --
48. Szentkirályszabadja 2022-11-26 13:10:00 7.4 °C 4.7 °C 83% 351° / 10 km/h -- 0.0 mm --
49. Szentgotthárd Farkasfa 2022-11-26 13:10:00 8.4 °C 5 °C 79% 275° / 4 km/h -- 0.0 mm --
50. Szentes 2022-11-26 13:10:00 5.1 °C 4.1 °C 93% 137° / 2 km/h -- -- --
51. Szekszárd 2022-11-26 13:29:23 7.2 °C 5.4 °C 88% 346° / 16 km/h 1029.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
52. Szekszárd 2022-11-26 13:24:31 7.8 °C 7.4 °C 97% 270° / 1 km/h 1028.9 hPa 0.0 mm 0.1 mm
53. Székesfehérvár 2022-11-26 13:10:00 8.3 °C 5.6 °C 83% 332° / 11 km/h -- 0.0 mm --
54. Székelykeresztúr 2022-11-26 13:17:40 4.7 °C 2.1 °C 83% 336° / 6 km/h 1023.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
55. Szeged külterület 2022-11-26 13:10:00 5.6 °C 4.7 °C 94% 170° / 5 km/h -- -- --
56. Szeged belterület 2022-11-26 12:50:00 4.8 °C 3.5 °C 91% 170° / 4 km/h -- 0.0 mm --
57. Szécsény 2022-11-26 13:10:00 6.8 °C 5.1 °C 89% 237° / 11 km/h -- 0.0 mm --
58. Szarvas 2022-11-26 13:10:00 6.0 °C 4.2 °C 88% 232° / 4 km/h -- -- --
59. Sümeg 2022-11-26 13:21:39 8.0 °C 6.6 °C 91% -- / -- 1026.7 hPa 0.0 mm 0.0 mm
60. Sümeg 2022-11-26 13:10:00 7.9 °C 5.7 °C 86% 313° / 5 km/h -- 0.0 mm --
61. Sülysáp 2022-11-26 13:10:00 5.2 °C 5.2 °C 100% 246° / 5 km/h -- 0.0 mm --
62. Sopron Kuruc-domb 2022-11-26 13:10:00 9.8 °C 3.3 °C 64% 319° / 22 km/h -- 0.0 mm --
63. Sopron Fertőrákos 2022-11-26 13:10:00 11.9 °C 4.1 °C 59% 317° / 19 km/h -- 0.0 mm --
64. Somoskőújfalu 2022-11-26 13:21:50 4.9 °C 4.9 °C 100% -- / -- 1030.8 hPa 0.0 mm 0.0 mm
65. Söjtör 2022-11-26 13:10:00 8.9 °C 5.1 °C 77% 63° / 1 km/h -- 0.0 mm --
66. Siófok 2022-11-26 13:10:00 8.5 °C 5.6 °C 82% 22° / 18 km/h -- 0.0 mm --
67. Sellye 2022-11-26 13:10:00 7.0 °C 5.3 °C 89% 242° / 3 km/h -- 0.0 mm --
68. Sátorhely 2022-11-26 13:10:00 7.4 °C 7.4 °C 100% 220° / 4 km/h -- 0.0 mm --
69. Sátoraljaújhely 2022-11-26 13:10:00 6.0 °C 2.3 °C 77% 121° / 4 km/h -- 0.0 mm --
70. Sárospatak 2022-11-26 13:10:00 -- -- -- 196° / 3 km/h -- -- --
71. Sármellék repülőtér 2022-11-26 13:10:00 9.8 °C 5.8 °C 76% 1° / 12 km/h -- 0.0 mm --
72. Sármellék 2022-11-26 13:24:09 10.1 °C 7.0 °C 81% 341° / 1 km/h 1029.3 hPa 0.0 mm 0.0 mm
73. Sárkeresztúr 2022-11-26 13:10:00 6.9 °C 5.4 °C 90% 12° / 8 km/h -- 0.0 mm --
74. Sarkad 2022-11-26 13:24:05 6.8 °C 5.6 °C 92% 141° / 1 km/h 1028.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
75. Sárbogárd 2022-11-26 13:10:00 6.7 °C 6.3 °C 97% 349° / 8 km/h -- 0.0 mm --
76. Sajóecseg 2022-11-26 13:24:04 6.1 °C 4.1 °C 87% -- / -- -- -- 0.0 mm
77. Romhány 2022-11-26 13:18:25 7.6 °C 5.4 °C 86% -- / -- -- -- --
78. Rokoszovó 825 m 2022-11-26 11:45:00 -0.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
79. Repenye 2022-11-26 13:00:00 3.7 °C -- -- -- / -- -- -- 0.1 mm
80. Rahó, Terentyin-csúcs 1388m 2022-11-26 11:45:00 -5.1 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
81. Rahó 2022-11-26 12:45:00 3.3 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
82. Ráckeresztúr 2022-11-26 13:24:03 6.4 °C 6.0 °C 97% -- / -- -- -- 0.3 mm
83. Püspökszilágy 2022-11-26 13:10:00 4.6 °C 4.6 °C 100% 243° / 8 km/h -- 0.0 mm --
84. Poroszló 2022-11-26 13:10:00 5.0 °C 4.3 °C 95% 251° / 5 km/h -- 0.0 mm --
85. Polena 2022-11-26 13:00:00 0.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
86. Pláj 2022-11-26 12:45:00 -4.5 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
87. Pitvaros 2022-11-26 13:10:00 6.5 °C 4.8 °C 89% 256° / 1 km/h -- 0.0 mm --
88. Pér repülőtér 2022-11-26 13:10:00 8.4 °C 5.3 °C 81% 310° / 14 km/h -- 0.0 mm --
89. Penc 2022-11-26 13:10:00 4.9 °C 4.9 °C 100% 244° / 3 km/h -- -- --
90. Pécsújhely 2022-11-26 13:23:13 8.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
91. Pécs Pogány 2022-11-26 13:10:00 7.0 °C 5.3 °C 89% 227° / 6 km/h -- 0.0 mm --
92. Pécs Egyetem TTK 2022-11-26 13:10:00 7.7 °C 5.2 °C 84% 170° / 3 km/h -- 0.0 mm --
93. Pécs Árpádtető 2022-11-26 13:10:00 6.2 °C 3.9 °C 85% -- / -- -- 0.0 mm --
94. Pápa repülőtér (dél) 2022-11-26 13:10:00 8.6 °C 5.9 °C 83% 337° / 12 km/h -- 0.0 mm --
95. Paks Atomerőmű 2022-11-26 13:10:00 5.9 °C -- -- -- / -- -- 0.0 mm --
96. Paks 2022-11-26 13:10:00 5.7 °C 4 °C 89% 1° / 6 km/h -- 0.0 mm --
97. Ószemere 2022-11-26 13:00:00 6.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
98. Orosháza 2022-11-26 13:10:00 5.8 °C 4.8 °C 93% 173° / 4 km/h -- -- --
99. Ökörmező 2022-11-26 13:00:00 3.7 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
100. Ócsa 2022-11-26 13:23:28 5.8 °C 5.5 °C 98% -- / -- -- -- 0.0 mm
101. Nyírtelek 2022-11-26 13:29:29 5.3 °C 2.0 °C 79% 180° / 1 km/h 1026.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
102. Nyírtass 2022-11-26 13:10:00 5.9 °C 3.7 °C 86% 219° / 4 km/h -- 0.0 mm --
103. Nyírmeggyes 2022-11-26 13:24:03 5.6 °C 4.1 °C 90% 45° / 1 km/h -- -- 0.0 mm
104. Nyírlugos 2022-11-26 13:10:00 5.8 °C 3.6 °C 86% 208° / 5 km/h -- 0.0 mm --
105. Nyírkáta Herczeghtanya 2022-11-26 13:10:00 5.4 °C 3.7 °C 89% 174° / 3 km/h -- 0.0 mm --
106. Nyírkarász Táncsics út 2022-11-26 13:29:37 5.3 °C 5.2 °C 99% 0° / 0 km/h 1030.0 hPa 0.0 mm mm
107. Nyírjes 2022-11-26 13:10:00 5.6 °C 2.6 °C 81% 214° / 4 km/h -- 0.0 mm --
108. Nyíregyháza repülőtér dél 2022-11-26 13:10:00 5.0 °C 3.7 °C 91% -- / -- -- -- --
109. Nyíregyháza Napkor 2022-11-26 13:10:00 5.0 °C 4.7 °C 98% 216° / 7 km/h -- -- --
110. Nemeskisfalud 2022-11-26 13:10:00 8.5 °C 6 °C 84% 351° / 9 km/h -- 0.0 mm --
111. Nemesgulács 2022-11-26 13:19:19 8.0 °C 6.0 °C 87% 320° / 4 km/h 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 mm
112. Nagykovácsi 2022-11-26 13:20:48 4.9 °C 4.8 °C 99% -- / -- 1027.2 hPa 0.0 mm 0.0 mm
113. Nagykarácsony 2022-11-26 13:21:02 5.3 °C 4.9 °C 97% 338° / 4 km/h 1028.2 hPa 0.0 mm 0.1 mm
114. Nagykanizsa (Alsószabadhegy) 2022-11-26 13:29:00 9.4 °C 8.5 °C 94% 270° / 4 km/h 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 mm
115. Nagykanizsa 2022-11-26 13:10:00 9.2 °C 5.6 °C 78% 337° / 9 km/h -- 0.0 mm --
116. Nagyhegyes Elep 2022-11-26 13:10:00 3.8 °C 3.8 °C 100% 235° / 6 km/h -- 0.0 mm --
117. Nagybocskó 2022-11-26 13:00:00 3.4 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
118. Nagyatád 2022-11-26 13:18:03 8.9 °C 7.4 °C 90% 358° / 4 km/h 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
119. Nagy-Hideg-hegy 2022-11-26 13:10:00 3.6 °C 2.6 °C 93% 306° / 13 km/h -- 0.0 mm --
120. Munkács 2022-11-26 12:45:00 5.3 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
121. Mosonmagyaróvár 2022-11-26 13:10:00 10.0 °C 5.8 °C 75% 334° / 19 km/h -- 0.0 mm --
122. Miskolc Diósgyőr 2022-11-26 13:10:00 5.1 °C 3.8 °C 91% 126° / 4 km/h -- 0.0 mm --
123. Milota 2022-11-26 13:10:00 4.9 °C 3.4 °C 90% 141° / 4 km/h -- 0.0 mm --
124. Mihályi 2022-11-26 13:17:25 9.6 °C 9.6 °C 100% -- / -- 1028.4 hPa -- --
125. Mihálygerge 2022-11-26 13:20:09 5.5 °C 4.8 °C 95% -- / -- -- -- 0.0 mm
126. Martonvásár 2022-11-26 13:21:43 6.4 °C 6.3 °C 99% 222° / 3 km/h 1028.6 hPa 0.0 mm 0.1 mm
127. Martonvásár 2022-11-26 13:10:00 6.7 °C 5.2 °C 90% 332° / 2 km/h -- 0.0 mm --
128. Malomrét 2022-11-26 13:00:00 3.5 °C -- -- -- / -- -- -- 0.5 mm
129. M8 Autópálya 9. km 2022-11-26 13:20:00 4.8 °C 4.8 °C 100% 0° / 0 km/h -- 0.0 mm --
130. M6 Autópálya 71. km 2022-11-26 13:20:00 5.0 °C 5.0 °C 100% 0° / 5 km/h -- 0.0 mm --
131. M6 Autópálya 65. km 2022-11-26 13:20:00 4.9 °C 0.0 °C -- 0° / 4 km/h -- 0.0 mm --
132. M6 Autópálya 56. km 2022-11-26 13:20:00 4.4 °C 0.0 °C -- 315° / 4 km/h -- 0.0 mm --
133. M6 Autópálya 50. km 2022-11-26 13:20:00 5.9 °C 5.8 °C 99% 90° / 1 km/h -- 0.0 mm --
134. M6 Autópálya 38. km 2022-11-26 13:20:00 5.7 °C 5.7 °C 100% 315° / 4 km/h -- 0.0 mm --
135. M6 Autópálya 34. km 2022-11-26 13:20:00 5.9 °C 4.9 °C 94% 315° / 3 km/h -- 0.0 mm --
136. M5 Autópálya 98. km 2022-11-26 13:20:00 3.3 °C 2.3 °C 93% 315° / 36 km/h -- 0.0 mm --
137. M5 Autópálya 90. km 2022-11-26 13:20:00 3.2 °C 2.5 °C 95% 315° / 14 km/h -- 0.0 mm --
138. M5 Autópálya 74. km 2022-11-26 13:20:00 3.8 °C 3.2 °C 96% 270° / 11 km/h -- 0.0 mm --
139. M5 Autópálya 62. km 2022-11-26 13:20:00 4.3 °C 3.8 °C 96% 315° / 4 km/h -- 0.0 mm --
140. M5 Autópálya 53. km 2022-11-26 13:20:00 4.2 °C 4.2 °C 100% 270° / 11 km/h -- 0.0 mm --
141. M5 Autópálya 37. km 2022-11-26 13:20:00 5.5 °C 3.8 °C 89% 180° / 14 km/h -- 0.0 mm --
142. M5 Autópálya 25. km 2022-11-26 13:20:00 5.7 °C 4.1 °C 89% 270° / 11 km/h -- 0.0 mm --
143. M5 Autópálya 168. km 2022-11-26 13:20:00 5.5 °C 3.6 °C 88% 180° / 14 km/h -- 0.0 mm --
144. M5 Autópálya 160. km 2022-11-26 13:20:00 5.9 °C 3.6 °C 85% 225° / 11 km/h -- 0.0 mm --
145. M5 Autópálya 147. km 2022-11-26 13:20:00 6.2 °C 5.0 °C 92% 270° / 11 km/h -- 0.0 mm --
146. M5 Autópálya 126. km 2022-11-26 13:20:00 7.3 °C 4.7 °C 84% 225° / 7 km/h -- 0.0 mm --
147. M5 Autópálya 114. km 2022-11-26 13:20:00 5.1 °C 4.8 °C 97% 315° / 22 km/h -- 0.0 mm --
148. Lőkösháza 2022-11-26 13:10:00 6.2 °C 3.7 °C 84% 217° / 3 km/h -- 0.0 mm --
149. Lénárddaróc 2022-11-26 13:10:00 7.0 °C 4.1 °C 82% 237° / 12 km/h -- 0.0 mm --
150. Láposmező 2022-11-26 12:45:00 1.8 °C -- -- -- / -- -- -- 0.5 mm
151. Lábatlan 2022-11-26 13:21:43 6.0 °C 5.6 °C 97% 253° / 2 km/h 1027.6 hPa 0.0 mm 0.2 mm
152. Kürt 2022-11-26 13:15:35 4.7 °C 4.7 °C 100% -- / -- 1020.8 hPa 0.0 mm 0.4 mm
153. Kunmadaras 2022-11-26 13:10:00 4.6 °C 4.6 °C 100% 292° / 6 km/h -- 0.0 mm --
154. Közép - Göd 2022-11-26 13:28:44 6.3 °C 4.9 °C 91% 90° / 0 km/h 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 mm
155. Kóspallag 2022-11-26 13:24:20 5.5 °C 4.0 °C 90% -- / -- -- -- 0.0 mm
156. Körösszakál 2022-11-26 13:10:00 6.2 °C 4.7 °C 90% 167° / 5 km/h -- 0.0 mm --
157. Kőrösmező 2022-11-26 12:45:00 1.7 °C -- -- -- / -- -- -- 1.8 mm
158. Körösladány 2022-11-26 13:10:00 6.4 °C 4.4 °C 87% 220° / 4 km/h -- 0.0 mm --
159. Kompolt 2022-11-26 13:10:00 3.8 °C -- -- 255° / 4 km/h -- 0.0 mm --
160. Kiszombor 2022-11-26 13:10:00 4.4 °C 4.4 °C 100% 207° / 6 km/h -- 0.0 mm --
161. Kiskunmajsa 2022-11-26 13:10:00 6.9 °C 5.8 °C 93% 234° / 7 km/h -- 0.0 mm --
162. Kiskunhalas 2022-11-26 13:10:00 4.8 °C 3.6 °C 92% 329° / 4 km/h -- 0.0 mm --
163. KISKUNFELEGYHAZA 2022-11-26 13:29:08 5.3 °C 5.2 °C 99% 315° / 0 km/h 1027.4 hPa 0.0 mm 0.1 mm
164. Kisbárapáti 2022-11-26 13:10:00 8.7 °C 5.3 °C 79% 355° / 11 km/h -- 0.0 mm --
165. Királyrét 2022-11-26 13:23:50 6.7 °C 5.7 °C 93% 22° / 2 km/h -- -- 0.0 mm
166. Királymező 2022-11-26 13:00:00 2.4 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
167. Keszthely Tanyakereszt 2022-11-26 13:10:00 9.6 °C 5.6 °C 76% 338° / 8 km/h -- 0.0 mm --
168. Kelebia 2022-11-26 13:10:00 6.6 °C 5.2 °C 91% 290° / 6 km/h -- 0.0 mm --
169. Kékestető 2022-11-26 13:10:00 2.6 °C 0.5 °C 86% 252° / 3 km/h -- 0.0 mm --
170. Kecskemét repülőtér (dél) 2022-11-26 13:10:00 3.6 °C 3 °C 96% 307° / 10 km/h -- 0.0 mm --
171. Kecskemét K-puszta 2022-11-26 13:10:00 3.2 °C 2.9 °C 98% 281° / 3 km/h -- 0.0 mm --
172. Katymár 2022-11-26 13:10:00 5.8 °C 5.5 °C 98% 260° / 5 km/h -- 0.0 mm --
173. Karcag 2022-11-26 13:10:00 5.2 °C 4.3 °C 94% 175° / 0 km/h -- 0.0 mm --
174. Kaposvár 2022-11-26 13:10:00 9.5 °C 6 °C 79% 338° / 11 km/h -- 0.0 mm --
175. Kaposfő 2022-11-26 13:17:44 8.5 °C 7.9 °C 96% -- / -- 1027.6 hPa 0.0 mm 0.1 mm
176. Káld 2022-11-26 13:10:00 9.9 °C 5.1 °C 72% 355° / 9 km/h -- 0.0 mm --
177. Kakucs 2022-11-26 13:10:00 4.9 °C -- -- 264° / 4 km/h -- 0.0 mm --
178. Kab-hegy 2022-11-26 13:10:00 4.6 °C 3.9 °C 95% 343° / 28 km/h -- 0.0 mm --
179. Jósvafő 2022-11-26 13:10:00 5.0 °C 3.3 °C 89% 172° / 4 km/h -- 0.0 mm --
180. Jávornik, Oroszmocsár 2022-11-26 12:45:00 -0.5 °C -- -- -- / -- -- -- 0.1 mm
181. Jászapáti 2022-11-26 13:10:00 4.4 °C 4.1 °C 98% 272° / 2 km/h -- 0.0 mm --
182. Jánd 2022-11-26 13:18:24 5.7 °C 4.0 °C 89% -- / -- -- -- 0.0 mm
183. Isztimér-Hétházpuszta 2022-11-26 13:24:53 -- -- -- 317° / 8 km/h 1032.3 hPa 0.0 mm 0.1 mm
184. Istenmezeje 2022-11-26 13:18:28 6.7 °C 6.7 °C 100% 190° / 3 km/h 1027.4 hPa 0.0 mm 0.1 mm
185. Irota 2022-11-26 13:17:11 4.1 °C 3.4 °C 95% -- / -- 1025.3 hPa 0.0 mm 0.0 mm
186. Iregszemcse 2022-11-26 13:10:00 7.9 °C 4.5 °C 79% 1° / 15 km/h -- 0.0 mm --
187. Ilk 2022-11-26 13:21:36 5.8 °C 4.1 °C 89% 0° / 2 km/h -- -- 0.3 mm
188. Iklódbördőce 2022-11-26 13:10:00 9.6 °C 5.4 °C 75% 261° / 4 km/h -- 0.0 mm --
189. Homokszentgyörgy 2022-11-26 13:10:00 8.4 °C 6.4 °C 87% 331° / 7 km/h -- 0.0 mm --
190. Hidasnémeti 2022-11-26 13:10:00 5.8 °C 3 °C 82% 226° / 7 km/h -- 0.0 mm --
191. Heresznye 2022-11-26 13:24:37 7.6 °C 6.2 °C 91% 292° / 4 km/h -- -- 0.0 mm
192. Hárskút 2022-11-26 13:22:29 5.7 °C 4.0 °C 89% -- / -- 1033.3 hPa 0.0 mm 0.1 mm
193. Hajós 2022-11-26 13:10:00 3.2 °C 2.9 °C 98% 324° / 6 km/h -- 0.0 mm --
194. Győrszemere 2022-11-26 13:17:16 9.0 °C 7.9 °C 93% 90° / 1 km/h 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
195. Győr Likócs 2022-11-26 13:10:00 8.9 °C 5.3 °C 78% 259° / 1 km/h -- 0.0 mm --
196. Győr Egyetem 2022-11-26 13:10:00 9.3 °C 5.1 °C 75% 335° / 12 km/h -- 0.0 mm --
197. Gyõr 2022-11-26 13:29:17 9.5 °C 7.3 °C 86% 135° / 3 km/h 1028.5 hPa 0.0 mm 0.3 mm
198. Győr 2022-11-26 13:17:41 9.3 °C 7.3 °C 87% 304° / 8 km/h 1028.0 hPa 0.0 mm 0.1 mm
199. Görgeteg 2022-11-26 13:21:47 8.8 °C 6.9 °C 88% -- / -- -- -- 0.3 mm
200. Gömörhorka 2022-11-26 13:19:53 3.4 °C 3.4 °C 100% 144° / 3 km/h 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
201. Gödöllő 2022-11-26 13:24:39 6.3 °C 6.2 °C 99% -- / -- 1026.0 hPa -- --
202. Gerecse-tető 2022-11-26 13:10:00 3.1 °C 3.1 °C 100% 306° / 11 km/h -- 0.0 mm --
203. Gelej 2022-11-26 13:10:00 5.4 °C 4.4 °C 93% 217° / 6 km/h -- 0.0 mm --
204. Gagybátor 2022-11-26 13:10:00 3.9 °C 3.2 °C 95% 199° / 5 km/h -- 0.0 mm --
205. Fülöpháza 2022-11-26 13:10:00 3.7 °C 3.7 °C 100% 264° / 4 km/h -- 0.0 mm --
206. Fülöpfalva 2022-11-26 13:00:00 3.5 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
207. Fonyód 2022-11-26 13:10:00 8.5 °C 5.4 °C 81% 13° / 11 km/h -- 0.0 mm --
208. Folyás 2022-11-26 13:10:00 4.1 °C 3.2 °C 94% 281° / 4 km/h -- -- --
209. Felsőörs 2022-11-26 13:18:20 7.9 °C 6.2 °C 89% 277° / 5 km/h 1025.9 hPa 0.0 mm 0.0 mm
210. Felcsút 2022-11-26 13:23:52 7.2 °C 6.1 °C 93% 337° / 1 km/h -- -- 0.0 mm
211. Felcsút 2022-11-26 13:10:00 6.9 °C 5.2 °C 89% 339° / 9 km/h -- 0.0 mm --
212. Érd-Észak 2022-11-26 13:19:56 6.5 °C 5.0 °C 90% 315° / 2 km/h -- -- 0.3 mm
213. Érd (164m) 2022-11-26 13:29:23 6.9 °C 6.0 °C 94% 0° / 0 km/h 1031.9 hPa 0.0 mm 0.3 mm
214. Edelény 2022-11-26 13:10:00 -- -- 90% 160° / 7 km/h -- 0.0 mm --
215. Ecséd 2022-11-26 13:22:06 4.2 °C 4.1 °C 99% 90° / 1 km/h 1027.2 hPa 0.0 mm 0.0 mm
216. Dunaújváros 2022-11-26 13:10:00 4.6 °C 4.6 °C 100% 11° / 1 km/h -- 0.0 mm --
217. Drugetháza 2022-11-26 13:00:00 6.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
218. Dolha 2022-11-26 12:45:00 5.1 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
219. Dobogókő 2022-11-26 13:10:00 2.5 °C 2.5 °C 100% 332° / 9 km/h -- 0.1 mm --
220. Derecske 2022-11-26 13:10:00 5.2 °C 4.3 °C 94% 235° / 5 km/h -- 0.0 mm --
221. Debrecen repülőtér 2022-11-26 13:10:00 4.7 °C 3.7 °C 93% 230° / 6 km/h -- 0.0 mm --
222. Debrecen Kismacs 2022-11-26 13:10:00 4.4 °C 3.8 °C 96% 169° / 8 km/h -- -- --
223. Csurgó 2022-11-26 13:10:00 7.5 °C 5.8 °C 89% 224° / 5 km/h -- 0.0 mm --
224. Csepel / Kavicsos-tó 2022-11-26 13:16:08 5.8 °C 5.2 °C 96% 90° / 0 km/h -- -- 0.0 mm
225. Csenger 2022-11-26 13:10:00 5.4 °C 4 °C 91% 209° / 4 km/h -- 0.0 mm --
226. Bükköspatak 2022-11-26 12:45:00 2.1 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
227. Buj Vinnai 2022-11-26 13:10:00 5.4 °C 3.4 °C 87% 218° / 6 km/h -- 0.0 mm --
228. Bugacpusztaháza 2022-11-26 13:21:25 4.7 °C 4.4 °C 98% 292° / 2 km/h -- -- 0.0 mm
229. Budapest, XIX.kerület 2022-11-26 13:29:23 7.2 °C 6.0 °C 92% 0° / 0 km/h 1029.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
230. Budapest, XI. Szentimreváros 2022-11-26 13:20:00 7.6 °C 5.1 °C 84% 0° / 0 km/h 1028.0 hPa 0.0 mm 0.0 mm
231. Budapest, Csepel 2022-11-26 13:15:17 6.9 °C 6.6 °C 98% 246° / 2 km/h 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
232. Budapest-Pestszentimre 2022-11-26 13:29:11 6.2 °C 5.6 °C 96% 345° / 0 km/h 1029.1 hPa 0.0 mm 0.0 mm
233. Budapest XXIII. kerület 2022-11-26 13:16:07 6.5 °C 5.6 °C 94% 251° / 3 km/h 1026.9 hPa 0.0 mm 0.1 mm
234. Budapest Újpest 2022-11-26 13:10:00 6.3 °C 5.3 °C 93% 302° / 1 km/h -- 0.0 mm --
235. Budapest Pestszentlőrinc-külterület 2022-11-26 13:10:00 6.5 °C 5.1 °C 91% 262° / 3 km/h -- -- --
236. Budapest Lágymányos 2022-11-26 13:10:00 7.2 °C 4.5 °C 83% 215° / 4 km/h -- 0.0 mm --
237. Budapest János-hegy völgy 2022-11-26 13:10:00 6.2 °C 3.7 °C 84% -- / -- -- -- --
238. Budapest János-hegy 2022-11-26 13:10:00 4.9 °C 3.4 °C 90% 303° / 21 km/h -- 0.0 mm --
239. Budapest III. - Csillaghegy 2022-11-26 13:29:31 7.0 °C 3.8 °C 80% 336° / 0 km/h 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
240. Budapest Ferihegy 2022-11-26 13:10:00 6.1 °C 6.1 °C 100% 307° / 6 km/h -- 0.0 mm --
241. Budapest belterület 2022-11-26 13:10:00 7.8 °C 4.7 °C 81% 330° / 0 km/h -- 0.0 mm --
242. Budapest Állatkert 2022-11-26 13:10:00 7.1 °C 4.6 °C 84% 357° / 4 km/h -- 0.0 mm --
243. Bogyoszló 2022-11-26 13:10:00 10.6 °C 5.6 °C 71% 313° / 14 km/h -- 0.0 mm --
244. Bodrogolaszi 2022-11-26 13:29:25 6.2 °C 1.9 °C 74% 158° / 0 km/h 1023.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
245. Biatorbágy 2022-11-26 13:21:40 6.6 °C 5.9 °C 95% 211° / 2 km/h 1027.3 hPa 0.0 mm 0.1 mm
246. Békéscsaba 2022-11-26 13:10:00 5.6 °C 4.6 °C 93% 122° / 4 km/h -- -- --
247. Becsehely káki ültetvény (244m) 2022-11-26 13:27:38 9.2 °C 0.0 °C -- 0° / 0 km/h -- 0.0 mm 0.0 mm
248. Becsehely 2022-11-26 13:24:35 9.5 °C 6.9 °C 84% 0° / 6 km/h -- -- 0.0 mm
249. Bátaapáti 2022-11-26 13:10:00 8.0 °C 4.6 °C 79% 320° / 5 km/h -- 0.0 mm --
250. Baskó 2022-11-26 13:10:00 5.6 °C 2.4 °C 80% 188° / 6 km/h -- 0.0 mm --
251. Barabás 2022-11-26 13:21:16 5.8 °C 4.8 °C 93% -- / -- -- -- 0.0 mm
252. Balatonfűzfő 2022-11-26 12:56:40 8.7 °C 6.5 °C 86% 9° / 11 km/h 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 mm
253. Balassagyarmat 2022-11-26 13:21:52 6.0 °C 4.8 °C 92% 90° / 2 km/h -- -- 0.0 mm
254. Baja Csávoly 2022-11-26 13:10:00 6.6 °C 5.2 °C 91% 335° / 3 km/h -- 0.0 mm --
255. Bagamér 2022-11-26 13:10:00 5.3 °C 3.9 °C 91% 205° / 10 km/h -- 0.0 mm --
256. Babócsa 2022-11-26 13:10:00 7.4 °C 6 °C 91% 304° / 6 km/h -- 0.0 mm --
257. Aszód 2022-11-26 13:10:00 6.0 °C 5.3 °C 95% 281° / 12 km/h -- 0.0 mm --
258. Apácatorna 2022-11-26 13:22:06 9.0 °C 6.6 °C 85% 337° / 1 km/h -- -- 0.0 mm
259. Alsóverecke 2022-11-26 12:45:00 2.7 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
260. Alsómocsolád 2022-11-26 13:22:50 8.5 °C 6.8 °C 89% 292° / 0 km/h -- -- 0.0 mm
261. Alsókalocsa 950 m 2022-11-26 12:45:00 -4.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
262. Alsókalocsa 2022-11-26 13:00:00 2.4 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
263. Albertirsa, Iskola dűlő 2022-11-26 13:29:18 4.3 °C 3.3 °C 93% 315° / 2 km/h 1029.4 hPa 0.0 mm 0.0 mm
264. Aknaszlatina 2022-11-26 12:45:00 5.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
265. Ágerdőmajor 2022-11-26 13:00:00 7.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
266. Agárd 2022-11-26 13:10:00 7.4 °C 5.2 °C 86% 2° / 3 km/h -- 0.0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2022-11-26 13:06:21

Sopron - Felsõ-Lõvérek, 243 tszf.

10.2 °C

31502

RH: 69 | P: 1027.7

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

92614

Hírek, események

Lehűlés és a sok csapadék mellé érkezik az első hó is!

Idõjárás-változás | 2022-11-15 09:24

pic
Közel másfél hónapnyi eseménytelen időjárás után változás kezdődik hazánk és egyben Európa időjárásában is.