2022. augusztus 15., hétfő

Az erdei állatok viselkedése tél elõtt VII.

Érdekességek - Publikálva: 2016-11-24 20:14 | Becsült olvasási idő: kb 2 perc.

Az elmúlt évek novembereiben írt cikkeinkben kapcsolatot próbáltunk keresni az erdei állatok õszi viselkedése és a téli évszak jellege között. Köszönhetõen annak, hogy az erdõgazdaságok tapasztalt alkalmazottai az állatok õszi viselkedésébõl, elhelyezkedésébõl következtetések levonhatóságára tettek szert.

 

 

Ismétlésképp elmondható, hogy az erdõgazdaságok a természetes eltartó képességénél nagyobb vadállatállományt tartanak fenn, ezt részben mesterséges etetéssel tartják fenn. Így a természetben megtalálható vegetáció mellett az etetõk körüli forgalom és az itteni táplálékfelvétel erõssége, az ebbõl eredõ zsír- és hájfelhalmozódás, illetõleg maguknak az állományoknak a magatartási jegyei és a téli évszak jellege között többé-kevésbé kapcsolat figyelhetõ meg.

 

Az elmúlt õszökhöz hasonlóan az idei tél elõtt is megpróbálkozunk, immáron nyolcadik alkalommal az erdei állatok segítségével a tél milyenségére utalni.

 

Következzen a már nyolc évet átfogó, megfigyelés-történet:

 

2008: Az óriási makktermés hamar elfogyott, ezt követõen komoly volumenre kényszerült a vadetetés is, ám egyéb viselkedési jegyek nem mutattak érdemleges kilengést, azaz összességében: mérsékelt jelenség-megfigyelés és átlagos körüli téli várakozás.

 

2009: Komoly táplálékfelvétel, átlagosnál erõsebb zsír-, illetve hájfelhalmozás és hideg telek elõtti domborzati elhelyezkedés, azaz összességében: erõs jelenség-megfigyelés és átlagosnál hidegebb téli várakozás.

 

2010: Rendkívül komoly mérvû zsír-, illetve hájfelhalmozás, komoly táplálékbevitel és kemény telek elõtti domborzati elhelyezkedés, azaz összességében: erõs jelenség-megfigyelés és átlagosnál jóval hidegebb téli várakozás.

 

2011: Fajonként és egymástól egyaránt eltérõ viselkedési jegyek, azaz összességében: ellentmondásos jelenség-megfigyelés és bizonytalan, talán átlag körüli téli várakozás.

 

2012: Elhanyagolgató zsír-, illetve hájfelhalmozás, gyenge táplálékbevitel, enyhe telek elõtti domborzati elhelyezkedés, azaz összességében: igen gyér jelenség-megfigyelés és átlagosnál melegebb téli várakozás.

 

2013: Elhanyagolható zsír- és hájfelhalmozódás, átlagos etetõk körüli forgalom a komoly makktermés ellenére, ellentmondásos domborzati elhelyezkedés, eredõje a bizonytalan jelenség-megfigyelés, ám óvatosan körvonalazott átlagostól kissé enyhébb várakozás.

 

2014: Komoly zsír- és hájfelhalmozódás, átlagos etetõk körüli forgalom, bizonytalan domborzati elhelyezkedés, ebbõl eredõ ellentmondásos jelenség-megfigyelés és óvatosan megfogalmazott átlagosnál némileg hidegebb téli várakozás.

 

2015: Gyenge zsír- és hájfelhalmozódás, gyenge etetõk körüli forgalom, enyhe telek elõtti domborzati elhelyezkedés, összeségében átlagosnál melegebb téli évszak képe vetül elénk, nem kizárva egy átlagosnál jóval enyhébb tél lehetõségét.

 

Alátámasztásképp, íme az országos havi és az évszakos középhõmérsékletek eltérése a sokévi (1971-2000-es illetve 1981-2010-es) átlagtól (a cikkhez készített diagramon szereplõ adatok az OMSZ hivatalos oldaláról származnak):

 

 

 

Érdekességképen íme az elmúlt nyolc tél középhõmérsékleti eltérésének és a telek elõtti (illetve az elõttünk álló tél elõtti) erdei megfigyelések eredõjének összevetése:

 

 

Végezetül, íme az idei õszi megfigyelések:

 

- az elejtett vadakon egyöntetûen tapasztalható az átlagtól nagyobb mennyiségû zsírfelhalmozás

 

- a vadetetõk körüli mozgás egészen megdöbbentõen felfokozott, máris extra mennyiségû pillangós szénaféléket kellett kihelyezni, pedig bõséges makktermés volt megfigyelhetõ a tölgy - és bükkféléken, sõt több olyan növényfajnál tapasztaltunk másodvirágzást, amelyeknél abszolút nem jellemzõ ez a produktum
 
- a muflonok már igen korai idõszakban elkezdtek megjelenni a déli hegyodalakon
 

Ezekre a megfigyelésekre alapozva feltételezhetõ egy átlagtól hidegebb, esetleg kifejezetten zord téli kimenetel.

 

Köszönöm az Ipoly Erdõ ZRt. munkatársának, Locskai Milánnak a megfigyelések újbóli közlését!

 

Goda Zoltánnak pedig fotójának rendelkezésre bocsátását!

Vissza a hírek főoldalra